Art 184 Înlocuirea curatorului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Curatela - Înlocuirea curatorului -
Art. 184.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Curatorul este în drept să ceară înlocuirea sa după 3 ani de la numire.

(2) Pentru motive temeinice curatorul poate cere înlocuirea sa și înaintea împlinirii termenului de 3 ani.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 184 
    La fel ca în vechea reglementare (art. 156 Codul familiei.), curatorul va putea solicita înlocuirea sa după trecerea a3 ani de la numirea sa. Noul Cod civil permite înlocuirea curatorului și înaintea trecerii celor 3 ani, dar numai pentru motive temeinice. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Înlocuirea curatorului. Prevederile alin. (1) al art. 184 reprezintă opreluare aprevederilor art. 156 Codul familiei. Oreglementare similară există și în cazul tutorelui (a se vedea, pentru detalii, comentariul de la art. 173 noul C. civ.). 
    Potrivit doctrinei „înlocuirea curatorului atrage încetarea funcției acestuia și nu a curatelei instituite” (P. Perju, în Noul Cod civil, vol. I, p. 258). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Funcția curatorului încetează prin înlocuirea sa, la cerere (potrivit art. 184 C. civ.. curatorul este în drept să ceară înlocuirea sa după 3 ani de la numire, iar pentru motive temeinice, chiar și înainte de împlinirea acestui termen); prin revocare de către cel reprezentat; prin decesul curatorului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 174 Obligațiile tutorelui
Art 175 Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Art 176 Minorul pus sub interdicție judecătorească
Art 177 Ridicarea interdicției judecătorești
Art 178 Cazuri de instituire
Art 179 Competența instanței de tutelă
Art 180 Persoana care poate fi numită curator
Art 181 Efectele curatelei
Art 182 Procedura de instituire
Art 183 Conținutul curatelei
Art 184 Înlocuirea curatorului
Art 185 Încetarea curatelei
Art 186 Dispoziții speciale
Art 187 Elementele constitutive
Art 188 Calitatea de persoană juridică
Art 189 Categorii de persoane juridice
Art 190 Persoana juridică de drept privat
Art 191 Persoana juridică de drept public
Art 192 Regimul juridic aplicabil
Art 193 Efectele personalității juridice
Art 194 Modurile de înființare
Reviste:
Analiza dispozițiilor alin. (2) al art. 150 noul C. civ.. Problematica instituirii curatelei în situația inexistenței contrarietății de interese între minor și reprezentantul său legal
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...