Art 182 Procedura de instituire | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Curatela - Procedura de instituire -
Art. 182.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Modele (1)

(1) Curatela se poate institui la cererea celui care urmează a fi reprezentat, a soțului său, a rudelor sau a celor prevăzuți la art. 111. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Curatela nu se poate institui decât cu consimțământul celui reprezentat, în afară de cazurile în care consimțământul nu poate fi dat. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

(3) Numirea curatorului se face de instanța de tutelă, cu acordul celui desemnat, printr-o încheiere care se comunică în scris curatorului și se afișează la sediul instanței de tutelă, precum și la primăria de la domiciliul celui reprezentat. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În reglementarea anterioară (art. 154 Codul familiei.), curatela putea fi instituită și din oficiu, la cererea autorității tutelare. noul C. civ. nu mai permite acest lucru (instituția autorității tutelare fiind desființată). Persoanele care au dreptul să ceară instituirea curatelei sunt: a) cel care urmează afi reprezentat; b) soțul său; c) rudele sale; d) persoanele prevăzute la art. 111 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Titularii cererii de instituire acuratelei. Persoanele care pot cere instituirea curatelei sunt: persoana reprezentată, soțul acesteia, rudele, precum și persoanele enumerate la art. 111 noul C. civ. (aceste categorii de persoane se regăseau și în art. 154 Codul familiei.). 
    2. Competența. Curatorul este numit de instanța de tutelă, prin încheiere, care trebuie afișată la sediul instanței și la primăria domiciliului celui reprezentat. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    a) Normele permisive sunt acele reguli de conduită prin care nu se impune, ci se permite ca subiectele de drept civil să aibă oanumită conduită care depinde de voința lor. Astfel, de exemplu, în art. 492 noul C. civ. se prevede că: „Părinții aleg prenumele și, când este cazul, numele de familie al copilului, în condițiile legii”. La fel, în art. 182 alin. (1) noul C. civ. avem oaltă astfel de normă, după care: „Contractul se încheie prin negocierea lui de către părți sau prin acceptarea fără rezerve aunei oferte de acontracta”. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Curatela se poate institui la cererea celui care urmează afi reprezentat, asoțului său, arudelor sau apersoanelor care, potrivit art. 111 C. civ.., au obligația să înștiințeze instanța de tutelă despre existența unui minor lipsit de îngrijire părintească. Cu excepția cazurilor în care cel care urmează să fie ocrotit prin curatelă nu-și poate da consimțământul, curatela se instituie numai cu consimțământul acestuia [art. 182 alin. (1) și alin. (2) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

.....
    Curatela se poate institui la cererea celui care urmează afi reprezentat, asoțului său, arudelor sau apersoanelor care, potrivit art. 111 C. civ.., au obligația să înștiințeze instanța de tutelă despre existența unui minor lipsit de îngrijire părintească. Cu excepția cazurilor în care cel care urmează să fie ocrotit prin curatelă nu-și poate da consimțământul, curatela se instituie numai cu consimțământul acestuia [art. 182 alin. (1) și alin. (2) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 172 Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Art 173 Înlocuirea tutorelui
Art 174 Obligațiile tutorelui
Art 175 Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Art 176 Minorul pus sub interdicție judecătorească
Art 177 Ridicarea interdicției judecătorești
Art 178 Cazuri de instituire
Art 179 Competența instanței de tutelă
Art 180 Persoana care poate fi numită curator
Art 181 Efectele curatelei
Art 182 Procedura de instituire
Art 183 Conținutul curatelei
Art 184 Înlocuirea curatorului
Art 185 Încetarea curatelei
Art 186 Dispoziții speciale
Art 187 Elementele constitutive
Art 188 Calitatea de persoană juridică
Art 189 Categorii de persoane juridice
Art 190 Persoana juridică de drept privat
Art 191 Persoana juridică de drept public
Art 192 Regimul juridic aplicabil
Reviste:
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Analiza dispozițiilor alin. (2) al art. 150 noul C. civ.. Problematica instituirii curatelei în situația inexistenței contrarietății de interese între minor și reprezentantul său legal
Contractul de mandat
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Modele:
Cerere instituire curatela
Contract de constituire a unui drept de abitație
;
se încarcă...