Art 181 Efectele curatelei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Curatela - Efectele curatelei -
Art. 181.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5)

În cazurile prevăzute la art. 178, instituirea curatelei nu aduce nicio atingere capacității celui pe care curatorul îl reprezintă.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 181 
    Prezentul articol apreluat integral fosta reglementare (art. 153 Codul familiei.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Efectele curatelei asupra capacității de exercițiu. Persoana pusă sub curatelă își păstrează capacitatea deplină de exercițiu pe toată durata exercitării curatelei (soluția se regăsea și în art. 153 Codul familiei.). 
    Prin urmare, cel reprezentat poate încheia personal actul juridic civil, poate să îl revoce pe curator etc. (a se vedea G. Boroi, Drept civil. Partea generală, p. 384), întrucât el poate exercita singur drepturile și își poate asuma obligații (a se vedea V.V. Popa, Drept civil. Partea Generală. Persoanele, p. 385). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Curatela nu aduce nicio atingere capacității de exercițiu acelui astfel ocrotit (art. 181 C. civ..). Consecințele acestui fapt sunt următoarele: cel reprezentat îl poate revoca oricând pe curator; cel reprezentat poate încheia și personal actul juridic; curatorul trebuie să lucreze conform cu instrucțiunile pe care ile dă cel ocrotit și să țină seama de cauza instituirii curatelei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Instituirea curatelei nu aduce nicio atingere capacității civile de exercițiu a celui pe care curatorul îl reprezintă, deci cel reprezentat poate încheia personal actul juridic civil, poate să îl revoce pe curator etc. (G. Boroi, op. cit., p. 430). 
   2. Instituirea curatelei nu aduce nicio atingere capacității celui reprezentat, ceea ce face ca acesta să poată da instrucțiuni curatorului (I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, op. cit., p. 135). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Curatela nu aduce nicio atingere capacității de exercițiu acelui astfel ocrotit (art. 181 C. civ..). Consecințele acestui fapt sunt următoarele: cel reprezentat îl poate revoca oricând pe curator; cel reprezentat poate încheia și personal actul juridic; curatorul trebuie să lucreze conform cu instrucțiunile pe care ile dă cel ocrotit și să țină seama de cauza instituirii curatelei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 171 Aplicarea regulilor de la tutelă
Art 172 Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Art 173 Înlocuirea tutorelui
Art 174 Obligațiile tutorelui
Art 175 Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Art 176 Minorul pus sub interdicție judecătorească
Art 177 Ridicarea interdicției judecătorești
Art 178 Cazuri de instituire
Art 179 Competența instanței de tutelă
Art 180 Persoana care poate fi numită curator
Art 181 Efectele curatelei
Art 182 Procedura de instituire
Art 183 Conținutul curatelei
Art 184 Înlocuirea curatorului
Art 185 Încetarea curatelei
Art 186 Dispoziții speciale
Art 187 Elementele constitutive
Art 188 Calitatea de persoană juridică
Art 189 Categorii de persoane juridice
Art 190 Persoana juridică de drept privat
Art 191 Persoana juridică de drept public
Reviste:
Analiza dispozițiilor alin. (2) al art. 150 noul C. civ.. Problematica instituirii curatelei în situația inexistenței contrarietății de interese între minor și reprezentantul său legal
Considerații privind protecția majorului prin interdicție judecătorească. Drept român și comparat
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Internarea nevoluntară a persoanelor fizice cu tulburări psihice
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...