Art 180 Persoana care poate fi numită curator | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Curatela - Persoana care poate fi numită curator -
Art. 180.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Poate fi numită curator orice persoană fizică având deplină capacitate de exercițiu și care este în măsură să îndeplinească această sarcină. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Când cel interesat a desemnat, prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în formă autentică, o persoană care să fie numită curator, aceasta va fi numită cu prioritate. Numirea poate fi înlăturată numai pentru motive temeinice, dispozițiile art. 114-120 aplicându-se în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 180 
    Regulile prin care instanța de tutelă numește un curator sunt similare instituției tutelei și a procedurii de numire a tutorelui, textul de lege făcând trimitere în mod expres la prevederile art. 114-120 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Numirea curatorului. Pentru ca o persoană să fie numită curator, aceasta trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții: 
    1.1. Să fie persoană fizică. Calitatea de persoană fizică a curatorului este menționată de prevederile alin. (1) în mod expres. 
    1.2. Să dețină capacitatea deplină de exercițiu. Potrivit art. 38 noul C. civ., capacitatea deplină de exercițiu începe la data când persoana devine majoră, respectiv la împlinirea vârstei de 18 ani. De la această regulă, legiuitorul ainstituit excepția dobândirii anticipate acapacității depline de exercițiu, potrivit căreia, pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate recunoaște minorului care aîmplinit vârsta de 16 ani capacitatea deplină de exercițiu (a se vedea art. 40 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Conform art. 180 C. civ.., poate fi numită curator orice persoană fizică având deplină capacitate de exercițiu și care este în măsură să îndeplinească această sarcină. Cel interesat poate desemna prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în formă autentică, opersoană care să fie numită curator. În aceste cazuri persoana astfel desemnată va fi numită curator cu prioritate, dispozițiile noului Cod civil referitoare la desemnarea tutelei minorului fiind aplicabile în mod corespunzător. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Ca și în cazul tutelei minorului sau al mandatului pentru incapacitate prevăzut de art. 166 NCC, și curatorul poate fi desemnat de persoana interesată, prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în formă autentică. 
   2. Desemnarea poate fi revocată oricând, chiar prin înscris sub semnătură privată, fiind însă necesară înscrierea revocării în Registrul special notarial ținut în format electronic, prevăzut la art. 1046 sau art. 2033 NCC. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Conform art. 180 C. civ.., poate fi numită curator orice persoană fizică având deplină capacitate de exercițiu și care este în măsură să îndeplinească această sarcină. Cel interesat poate desemna prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în formă autentică, opersoană care să fie numită curator. În aceste cazuri persoana astfel desemnată va fi numită curator cu prioritate, dispozițiile noului Cod civil referitoare la desemnarea tutelei minorului fiind aplicabile în mod corespunzător. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 170 Numirea tutorelui
Art 171 Aplicarea regulilor de la tutelă
Art 172 Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Art 173 Înlocuirea tutorelui
Art 174 Obligațiile tutorelui
Art 175 Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Art 176 Minorul pus sub interdicție judecătorească
Art 177 Ridicarea interdicției judecătorești
Art 178 Cazuri de instituire
Art 179 Competența instanței de tutelă
Art 180 Persoana care poate fi numită curator
Art 181 Efectele curatelei
Art 182 Procedura de instituire
Art 183 Conținutul curatelei
Art 184 Înlocuirea curatorului
Art 185 Încetarea curatelei
Art 186 Dispoziții speciale
Art 187 Elementele constitutive
Art 188 Calitatea de persoană juridică
Art 189 Categorii de persoane juridice
Art 190 Persoana juridică de drept privat
Reviste:
Desemnarea tutorelui sau a curatorului persoanei fizice în vederea luării în viitor a unei măsuri de protecție, conform Codului civiL
Analiza dispozițiilor alin. (2) al art. 150 noul C. civ.. Problematica instituirii curatelei în situația inexistenței contrarietății de interese între minor și reprezentantul său legal
Despre contractul de locațiune. Obligațiile locatarului (III)
Considerații în legătură cu subiectele obligațiilor fiscale
Protecția persoanelor capabile. Regimul de Drept internațional privat
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...