Art 179 Competența instanței de tutelă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Curatela - Competența instanței de tutelă -
Art. 179.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Instanța de tutelă competentă este:

a) în cazul prevăzut la art. 178 lit. a), instanța de la domiciliul persoanei reprezentate; Jurisprudență

b) în cazul prevăzut la art. 178 lit. b), fie instanța de la domiciliul persoanei reprezentate, fie instanța de la locul unde trebuie luate măsurile urgente;

c) în cazurile prevăzute la art. 178 lit. c) sau d), instanța de la ultimul domiciliu din țară al celui lipsă ori al celui dispărut. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Din punct de vedere teritorial, instanța de tutelă competentă se determină în funcție de cazurile de instituire reglementate de art. 178 noul C. civ.: a) instanța de la domiciliul persoanei care din cauza bătrâneții sau a unei boli ori infirmitate, care, deși capabilă, nu poate, personal, să își administreze bunurile; b) pentru cazul reglementat de art. 178 lit. b) este competentă fie instanța de la domiciliul persoanei reprezentate, fie instanța de la locul unde trebuie luate măsurile urgente; c) în cazurile prevăzute la art. 178 lit. c) sau d) va fi competentă instanța de la ultimul domiciliu din țară al celui lipsă ori al celui dispărut. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Competența. Art. 179 noul C. civ. reglementează competența instanței de tutelă cu privire la cazurile de instituire a curatelei. Soluțiile privind competența teritorială propuse de art. 179 noul C. civ. se regăseau și în art. 159 Codul familiei., cu precizarea că autoritatea tutelară a fost înlocuită cu instanța de tutelă. 
    Instanța de tutelă competentă este cea de la domiciliul persoanei pentru care se instituie curatela [pentru art. 178 lit. a), c) și d) noul C. civ. – în ultimele două cazuri fiind vorba de ultimul domiciliu cunoscut al acesteia]. Pentru situația prevăzută la art. 178 lit. b) noul C. civ., legiuitorul astabilit ocompetență teritorială alternativă: fie instanța de la domiciliul persoanei reprezentate, fie instanța de la locul unde trebuie luate măsurile urgente (spre deosebire de celelalte trei cazuri unde nu intervine urgența), pentru prevenirea unor eventuale prejudicii pe care opersoană le-ar putea suferi prin întârzierea instituirii curatelei.

[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Numirea curatorului se face de către instanța de tutelă, competența acesteia determinându-se conform art. 179 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Numirea curatorului se face de către instanța de tutelă, competența acesteia determinându-se conform art. 179 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 169 Opozabilitatea interdicției
Art 170 Numirea tutorelui
Art 171 Aplicarea regulilor de la tutelă
Art 172 Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Art 173 Înlocuirea tutorelui
Art 174 Obligațiile tutorelui
Art 175 Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Art 176 Minorul pus sub interdicție judecătorească
Art 177 Ridicarea interdicției judecătorești
Art 178 Cazuri de instituire
Art 179 Competența instanței de tutelă
Art 180 Persoana care poate fi numită curator
Art 181 Efectele curatelei
Art 182 Procedura de instituire
Art 183 Conținutul curatelei
Art 184 Înlocuirea curatorului
Art 185 Încetarea curatelei
Art 186 Dispoziții speciale
Art 187 Elementele constitutive
Art 188 Calitatea de persoană juridică
Art 189 Categorii de persoane juridice
Reviste:
Analiza dispozițiilor alin. (2) al art. 150 noul C. civ.. Problematica instituirii curatelei în situația inexistenței contrarietății de interese între minor și reprezentantul său legal
Considerații în legătură cu subiectele obligațiilor fiscale
Termenul de exercitare a căii de atac în ipoteza respingerii cererii de instituire a curatelei în condițiile incidenței noului Cod de procedură civilă
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...