Art 177 Ridicarea interdicției judecătorești | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea interzisului judecătoresc - Ridicarea interdicției judecătorești -
Art. 177.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5), Modele (1)

(1) Dacă au încetat cauzele care au provocat interdicția, instanța judecătorească va pronunța ridicarea ei. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Cererea se poate introduce de cel pus sub interdicție judecătorească, de tutore, precum și de persoanele sau instituțiile prevăzute la art. 111. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Hotărârea prin care se pronunță ridicarea interdicției judecătorești își produce efectele de la data când a rămas definitivă. Doctrină (1)

(4) Cu toate acestea, încetarea dreptului de reprezentare al tutorelui nu va putea fi opusă decât în condițiile prevăzute la art. 169 alin. (2), care se aplică în mod corespunzător. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 177 
    În vechea reglementare modalitatea de ridicare ainterdicției judecătorești era reglementată de art. 151 Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Încetarea cauzelor care au provocat interdicția. Ridicarea interdicției se dispune de instanță, ori de câte ori încetează cauzele care justifică necesitatea unei astfel de măsuri de protecție. Din coroborarea art. 177 cu art. 164 noul C. civ. rezultă că interdicția judecătorească se ridică atunci când persoana pusă sub interdicție redobândește discernământul necesar pentru ase putea ocupa de interesele sale. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Regulile de fond ale interdicției judecătorești sunt cuprinse în Capitolul III din Titlul III al Cărții I din noul Cod civil (art. 164-177). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
    Întrucât interzisul judecătoresc nu are, din cauza alienației sau debilității mintale, discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, nu poate exprima un consimțământ valabil la încheierea contractului de donație. 
    Trebuie reținute dispozițiile art. 175 NCC, care conferă posibilitatea tutorelui de a gratifica pe descendenții persoanei puse sub interdicție judecătorească, cu avizul consiliului de familie și cu autorizarea instanței de tutelă, fără însă a putea da scutire de raport. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Ridicarea interdicției se face tot de către instanța judecătorească, după regulile de la punerea sub interdicție, atunci când au încetat cauzele care au provocat interdicția. Competența revine judecătoriei în a cărei circumscripție își are domiciliul persoana cu privire la care se solicită ridicarea interdicției. 
   2. Cererea poate fi introdusă de cel care a fost pus sub interdicție, de tutore, de persoanele apropiate, precum și administratorii și locatarii casei în care locuiește acesta, de serviciul de stare civilă, cu prilejul înregistrării morții unei persoane, de notarul public, cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale, de instanțele judecătorești, cu prilejul condamnării la pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești (când cel interzis este minor), de organele administrației publice locale, instituțiile de ocrotire, precum și de orice altă persoană. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 167 Numirea unui curator special
Art 168 Procedura
Art 169 Opozabilitatea interdicției
Art 170 Numirea tutorelui
Art 171 Aplicarea regulilor de la tutelă
Art 172 Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Art 173 Înlocuirea tutorelui
Art 174 Obligațiile tutorelui
Art 175 Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Art 176 Minorul pus sub interdicție judecătorească
Art 177 Ridicarea interdicției judecătorești
Art 178 Cazuri de instituire
Art 179 Competența instanței de tutelă
Art 180 Persoana care poate fi numită curator
Art 181 Efectele curatelei
Art 182 Procedura de instituire
Art 183 Conținutul curatelei
Art 184 Înlocuirea curatorului
Art 185 Încetarea curatelei
Art 186 Dispoziții speciale
Art 187 Elementele constitutive
Reviste:
Considerații privind protecția majorului prin interdicție judecătorească. Drept român și comparat
Unele aspecte privind procedura divorțului în reglementarea Noului Cod de procedură civilă
Acțiune în tăgada paternității. Acțiune în stabilirea paternității. Prescripția dreptului la acțiune la confluența normelor dreptului național și a reglementărilor Convenției Europene a Drepturilor Omului
Principiul disponibilității în procesul civil
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine: o incursiune în logica autorității și a puterii în dreptul privat^* /Personne ne vient au Père que par Moi: une incursion dans la logique de l’autorité et du pouvoir dans le droit privé/Nobody comes to Father except through myself: a little background on the logics of authority and power in the private law
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Cerere de ridicare a interdicției.
;
se încarcă...