Art 176 Minorul pus sub interdicție judecătorească | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea interzisului judecătoresc - Minorul pus sub interdicție judecătorească -
Art. 176.
- Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Minorul care, la data punerii sub interdicție judecătorească, se afla sub ocrotirea părinților rămâne sub această ocrotire până la data când devine major, fără a i se numi un tutore. Dispozițiile art. 174 sunt aplicabile și situației prevăzute în prezentul alineat.

(2) Dacă la data când minorul devine major acesta se află încă sub interdicție judecătorească, instanța de tutelă numește un tutore. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) În cazul în care, la data punerii sub interdicție judecătorească, minorul se afla sub tutelă, instanța de tutelă va hotărî dacă fostul tutore al minorului păstrează sarcina tutelei sau dacă trebuie numit un nou tutore. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 176 
    Prevederile art. 150 Codul familiei. au fost preluate în întregime de art. 176 noul C. civ.. Nu va fi numit un tutore pentru minorul aflat sub ocrotirea părinților la momentul punerii sub interdicție judecătorească. La momentul atingerii vârstei majoratului, instanța de tutelă va numi un tutore. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Minorul aflat sub ocrotire părintească. Atunci când persoana pusă sub interdicție judecătorească este un minor care se află sub ocrotirea părinților, instanța nu va numi un tutore, fiind în interesul minorului să rămână în mediul său familial, care-i oferă premisele optime dezvoltării sale firești. Astfel, minorul rămâne sub ocrotirea părintească și ise va numi un tutore numai în situația în care, după împlinirea vârstei majoratului, acesta se află încă sub interdicție judecătorească (această soluție se regăsea și în art. 150 Codul familiei.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Până la 14 ani, punerea minorului alienat sau debil mintal sub interdicție nu se justifică, deoarece are același regim juridic cu interzisul judecătoresc, fiind incapabil. De la 14 ani, măsura de ocrotire a interdicției se impune, având în vedere că, altfel, el dobândește capacitate de exercițiu restrânsă (C.T. Ungureanu, op. cit., p. 400). Totuși, utilitatea punerii sub interdicție a minorului sub 14 ani nu poate fi negată cu desăvârșire în cazul celui care se apropie de vârsta de paisprezece ani. Aceasta, deoarece și după împlinirea acestei vârste, minorul, alienat sau debil mintal, va rămâne lipsit de capacitate de exercițiu și, ca urmare, va fi reprezentat în actele juridice (I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, op. cit., p. 152). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Minorul care, la data punerii sub interdicție judecătorească, se afla sub ocrotirea părinților rămâne sub această ocrotire până la data când devine major, fără ai se numi un tutore [art. 176 alin. (2) C. civ..]. Acestei persoane ise va numi un tutore numai dacă la data când devine majoră se află încă sub interdicție judecătorească. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 166 Desemnarea tutorelui
Art 167 Numirea unui curator special
Art 168 Procedura
Art 169 Opozabilitatea interdicției
Art 170 Numirea tutorelui
Art 171 Aplicarea regulilor de la tutelă
Art 172 Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Art 173 Înlocuirea tutorelui
Art 174 Obligațiile tutorelui
Art 175 Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Art 176 Minorul pus sub interdicție judecătorească
Art 177 Ridicarea interdicției judecătorești
Art 178 Cazuri de instituire
Art 179 Competența instanței de tutelă
Art 180 Persoana care poate fi numită curator
Art 181 Efectele curatelei
Art 182 Procedura de instituire
Art 183 Conținutul curatelei
Art 184 Înlocuirea curatorului
Art 185 Încetarea curatelei
Art 186 Dispoziții speciale
Reviste:
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Tutela minorului
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...