Art 175 Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea interzisului judecătoresc - Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc -
Art. 175.
- Doctrină (7)

Din bunurile celui pus sub interdicție judecătorească, descendenții acestuia pot fi gratificați de către tutore, cu avizul consiliului de familie și cu autorizarea instanței de tutelă, fără însă să se poată da scutire de raport.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 175 
    Prin derogare de la art. 144 noul C. civ. la care face trimitere art. 171 noul C. civ., tutorele poate înstrăina bunurile interzisului judecătoresc către descendenții acestuia, fără însă să se poată da scutire de raport. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Actele cu titlu gratuit nu pot fi făcute de către ocrotitorul legal al minorului sau interzisului judecătoresc cu nici un fel de încuviințare, pe când actele cu titlu oneros pot fi făcute de ocrotitorul legal cu încuviințările prevăzute de lege Art. 144 noul C. civ., art. 175 noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    Din bunurile celui pus sub interdicție judecătorească, descendenții acestuia pot fi gratificați de către tutore, cu avizul consiliului de familie și cu autorizarea instanței de tutelă, fără însă să se poată da scutire de raport [art. 175 noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Interdicția liberalităților între vii. Regula în materia actelor de dispoziție cu titlu gratuit este că tutorele nu poate să facă donații, cu excepția darurilor obișnuite, sub sancțiunea nulității relative (a se vedea art. 144 noul C. civ.). Cu toate acestea, legiuitorul a instituit, prin art. 175 noul C. civ., o excepție de la această regulă, permițând tutorelui să gratifice anumite persoane, expres si limitativ stabilite. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Din bunurile celui pus sub interdicție judecătorească, descendenții acestuia pot fi gratificați de către tutore, cu avizul consiliului de familie și cu autorizarea instanței de tutelă, fără însă să se poată da scutire de raport (art. 175 C. civ..) [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 165 Persoanele care pot cere punerea sub interdicție
Art 166 Desemnarea tutorelui
Art 167 Numirea unui curator special
Art 168 Procedura
Art 169 Opozabilitatea interdicției
Art 170 Numirea tutorelui
Art 171 Aplicarea regulilor de la tutelă
Art 172 Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Art 173 Înlocuirea tutorelui
Art 174 Obligațiile tutorelui
Art 175 Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Art 176 Minorul pus sub interdicție judecătorească
Art 177 Ridicarea interdicției judecătorești
Art 178 Cazuri de instituire
Art 179 Competența instanței de tutelă
Art 180 Persoana care poate fi numită curator
Art 181 Efectele curatelei
Art 182 Procedura de instituire
Art 183 Conținutul curatelei
Art 184 Înlocuirea curatorului
Art 185 Încetarea curatelei
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...