Art 174 Obligațiile tutorelui | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea interzisului judecătoresc - Obligațiile tutorelui -
Art. 174.
- Jurisprudență, Doctrină (5)

(1) Tutorele este dator să îngrijească de cel pus sub interdicție judecătorească, spre a-i grăbi vindecarea și a-i îmbunătăți condițiile de viață. În acest scop, se vor întrebuința veniturile și, la nevoie, toate bunurile celui pus sub interdicție judecătorească. Jurisprudență

(2) Instanța de tutelă, luând avizul consiliului de familie și consultând un medic de specialitate, va hotărî, ținând seama de împrejurări, dacă cel pus sub interdicție judecătorească va fi îngrijit la locuința lui sau într-o instituție sanitară.

(3) Când cel pus sub interdicție judecătorească este căsătorit, va fi ascultat și soțul acestuia.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    La fel ca în vechea reglementare (art. 149 Codul familiei.), tutorele este obligat să-l îngrijească pe cel pus sub interdicție judecătorească. 
    Hotărârea ca interzisul judecătoresc să fie îngrijit medical acasă sau într-o instituție sanitară este luată de instanța de tutelă, în urma avizului consiliului de familie, prin consultarea unui medic de familie și, acolo unde este cazul în urma ascultării soțului interzisului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Obligațiile tutorelui. Alin. (1) al art. 174 preia soluția din art. 149 Codul familiei. și instituie în sarcina tutorelui obligația de alua măsurile necesare pentru vindecarea interzisului judecătoresc și pentru a-i asigura acestuia condiții optime de viață. În acest scop, legiuitorul apermis tutorelui să dispună de veniturile și bunurile celui pus sub interdicție, ori de câte ori se impune oastfel de măsură. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Obligațiile tutorelui referitoare la persoana interzisului sunt reglementate de art. 174 C. civ.. și ele constau în îngrijirea sa, spre a-i grăbi vindecarea și a-i îmbunătăți condițiile de viață. În acest scop, se vor întrebuința veniturile și, la nevoie, toate bunurile celui pus sub interdicție judecătorească. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Obligațiile tutorelui celui pus sub interdicție judecătorească diferă față de obligațiile tutorelui minorului. Pe când tutorele minorului exercită drepturile și îndeplinește obligațiile specifice autorității părintești, tutorele interzisului are obligații care decurg din îngrijirea unei persoane cu tulburări psihice (C.T. Ungureanu, op. cit., p. 405). 
   2. În cazul persoanelor puse sub interdicție care prezintă și tulburări psihice, se poate dispune internarea într-o unitate de psihiatrie, conform Legii nr. 487/2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice (M. Of. nr. 589/2002). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Obligațiile tutorelui referitoare la persoana interzisului sunt reglementate de art. 174 C. civ.. și ele constau în îngrijirea sa, spre a-i grăbi vindecarea și a-i îmbunătăți condițiile de viață. În acest scop, se vor întrebuința veniturile și, la nevoie, toate bunurile celui pus sub interdicție judecătorească. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 164 Condiții
Art 165 Persoanele care pot cere punerea sub interdicție
Art 166 Desemnarea tutorelui
Art 167 Numirea unui curator special
Art 168 Procedura
Art 169 Opozabilitatea interdicției
Art 170 Numirea tutorelui
Art 171 Aplicarea regulilor de la tutelă
Art 172 Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Art 173 Înlocuirea tutorelui
Art 174 Obligațiile tutorelui
Art 175 Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Art 176 Minorul pus sub interdicție judecătorească
Art 177 Ridicarea interdicției judecătorești
Art 178 Cazuri de instituire
Art 179 Competența instanței de tutelă
Art 180 Persoana care poate fi numită curator
Art 181 Efectele curatelei
Art 182 Procedura de instituire
Art 183 Conținutul curatelei
Art 184 Înlocuirea curatorului
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...