Art 172 Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea interzisului judecătoresc - Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească -
Art. 172.
- Reviste (1), Doctrină (6)

Actele juridice încheiate de persoana pusă sub interdicție judecătorească, altele decât cele prevăzute la art. 43 alin. (3), sunt anulabile, chiar dacă la data încheierii lor aceasta ar fi avut discernământ.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 172 
    Punerea sub interdicție judecătorească instituie o prezumție irefragabilă a lipsei de discernământ, actele încheiate de interzisul judecătoresc urmând a fi sancționate cu nulitatea relativă, indiferent dacă în fapt, la momentul încheierii actului juridic, interzisul judecătoresc avea discernământ. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Actele juridice încheiate de persoana pusă sub interdicție judecătorească (cu excepția actelor anume prevăzute de lege De exemplu, art. 19 alin. (2) noul C. civ. stabilește că îndeplinirea unei forme de publicitate (de exemplu, publicitatea prin cartea funciară sau prin Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare) poate fi cerută de orice persoană, chiar dacă este lipsită de capacitate de exercițiu., actelor de conservare, precum și aactelor de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la momentul încheierii lor), sunt anulabile, chiar dacă la data încheierii lor aceasta ar fi avut discernământ Art. 172 noul C. civ... În materie de contracte, dar cu aplicabilitate și în materia actelor juridice civile unilaterale, „contractul încheiat de opersoană pusă ulterior sub interdicție poate fi anulat dacă, la momentul când actul afost făcut, cauzele punerii sub interdicție existau și erau îndeobște cunoscute” Art. 1205 noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Acte permise persoanei puse sub interdicție judecătorească. Persoana lipsită de capacitatea de exercițiu poate încheia singură actele anume prevăzute de lege, respectiv actele de conservare, precum și actele de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la momentul încheierii lor [a se vedea art. 43 alin. (3) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Pentru a-i asigura interzisului judecătoresc oprotecție eficientă art. 172 C. civ.. prevede că actele juridice încheiate de acesta sunt anulabile, chiar dacă la data încheierii lor interzisul ar fi avut discernământ (art. 172 C. civ..). Vor fi însă valabil încheiate actele prevăzute anume de lege, actele de conservare, precum și actele de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la momentul încheierii lor. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Astfel cum rezultă din art. 43 alin. (3) la care se face trimitere, persoana lipsită de capacitatea de exercițiu poate încheia singură actele anume prevăzute de lege, actele de conservare, precum și actele de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la momentul încheierii lor. 
   2. Dacă persoana este pusă sub interdicție, ea fiind lipsită complet de capacitate de exercițiu, pentru anularea actului nu trebuie să se dovedească mai mult decât statutul de interzis judecătoresc. Mai mult chiar, actul va fi anulat chiar dacă cocontractantul ar dovedi că interzisul a încheiat actul într-un moment de luciditate. Așa fiind, cel pus sub interdicție va putea încheia valabil acte juridice numai prin reprezentantul său legal, care este tutorele (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 268). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 162 Descărcarea de gestiune
Art 163 Amenda civilă
Art 164 Condiții
Art 165 Persoanele care pot cere punerea sub interdicție
Art 166 Desemnarea tutorelui
Art 167 Numirea unui curator special
Art 168 Procedura
Art 169 Opozabilitatea interdicției
Art 170 Numirea tutorelui
Art 171 Aplicarea regulilor de la tutelă
Art 172 Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Art 173 Înlocuirea tutorelui
Art 174 Obligațiile tutorelui
Art 175 Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Art 176 Minorul pus sub interdicție judecătorească
Art 177 Ridicarea interdicției judecătorești
Art 178 Cazuri de instituire
Art 179 Competența instanței de tutelă
Art 180 Persoana care poate fi numită curator
Art 181 Efectele curatelei
Art 182 Procedura de instituire
Reviste:
Considerații privind protecția majorului prin interdicție judecătorească. Drept român și comparat
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...