Art 170 Numirea tutorelui | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Ocrotirea interzisului judecătoresc - Numirea tutorelui -
Art. 170.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

Prin hotărârea de punere sub interdicție, instanța de tutelă numește, de îndată, un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicție judecătorească. Dispozițiile art. 114-120 se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Numirea tutorelui. Numirea tutorelui, ca urmare ainstituirii măsurii punerii sub interdicție, este de competența instanței de tutelă, care, potrivit art. 107 alin. (1) noul C. civ., este competentă în soluționarea tuturor procedurilor prevăzute pentru ocrotirea persoanei fizice. De asemenea, art. 107 alin. (2) noul C. civ. stabilește că, în materia măsurilor de ocrotire apersoanei fizice, soluționarea cererilor se realizează cu maximă celeritate. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Instanța de tutelă va numi un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicție judecătorească, chiar prin hotărârea de punere sub interdicție. În acest scop ea va aplica în mod corespunzător dispozițiile legale care reglementează numirea tutorelui minorului lipsit de îngrijire părintească (art. 170 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Potrivit art. 34 alin. (2) din Decretul nr. 32/1954, instanța judecătorească va comunica autorității tutelare de la domiciliul celui a cărui punere sub interdicție este cerută hotărârea dată asupra cererii de punere sub interdicție, pentru ca autoritatea tutelară să dispună numirea unui tutore. Noul Cod de procedură civilă prevede că, după ce hotărârea de punere sub interdicție judecătorească a rămas definitivă, instanța care a pronunțat-o va comunica, de îndată, dispozitivul acesteia în copie legalizată, instanței de tutelă în circumscripția căreia domiciliază cel pus sub interdicție judecătorească, în vederea numirii unui tutore. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 160 Darea de seamă generală
Art 161 Predarea bunurilor
Art 162 Descărcarea de gestiune
Art 163 Amenda civilă
Art 164 Condiții
Art 165 Persoanele care pot cere punerea sub interdicție
Art 166 Desemnarea tutorelui
Art 167 Numirea unui curator special
Art 168 Procedura
Art 169 Opozabilitatea interdicției
Art 170 Numirea tutorelui
Art 171 Aplicarea regulilor de la tutelă
Art 172 Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Art 173 Înlocuirea tutorelui
Art 174 Obligațiile tutorelui
Art 175 Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Art 176 Minorul pus sub interdicție judecătorească
Art 177 Ridicarea interdicției judecătorești
Art 178 Cazuri de instituire
Art 179 Competența instanței de tutelă
Art 180 Persoana care poate fi numită curator
Reviste:
Considerații privind protecția majorului prin interdicție judecătorească. Drept român și comparat
Conflict negativ de competență. Cerere de punere sub interdicție. Schimbarea domiciliului intimatei ulterior introducerii acțiunii. Declinare de competență în favoarea instanței în circumscripția căreia se află noul domiciliu al părții. Competența instanței învestite inițial de a soluționa cererea
5. Cerere de punere sub interdicție a unei persoane internate într-o unitate spitalicească. Noțiunea de "domiciliu". Conflict negativ de competență
O foarte scurtă introducere în tematica reprezentării
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...