Art 168 Procedura | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea interzisului judecătoresc - Procedura -
Art. 168.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Soluționarea cererii de punere sub interdicție judecătorească se face potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Sediul materiei. Procedura aplicabilă soluționării cererii de punere sub interdicție este reglementată de prevederile art. 935-942 noul C. proc. civ.. 
    2. Instanța competentă. Cererea de punere sub interdicție judecătorească a unei persoane se soluționează de instanța de tutelă în a cărei circumscripție aceasta își are domiciliul. 
    3. Fazele procedurii. Procedura punerii sub interdicție judecătorească cuprinde două faze: o fază necontradictorie și o fază contradictorie. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În prezent, având în vedere faptul că noul Cod de procedură civilă nu a intrat încă în vigoare, sunt aplicabile dispozițiile art. 30-35 din Decretul nr. 32/1954, preluate, cu unele modificări și completări, în art. 924-930 NCPC. 
   2. Competența de soluționarea a cererii revine judecătoriei în a cărei circumscripție își are domiciliul persoana a cărei punere sub interdicție se solicită. 
   3. Cererea trebuie să cuprindă, pe lângă datele necesare oricărei cereri de chemare în judecată, și faptele din care rezultă alienația mintală sau debilitatea mintală a persoanei a cărei interdicție se cere, precum și dovezile propuse. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 158 Îndepărtarea tutorelui
Art 159 Numirea curatorului special
Art 160 Darea de seamă generală
Art 161 Predarea bunurilor
Art 162 Descărcarea de gestiune
Art 163 Amenda civilă
Art 164 Condiții
Art 165 Persoanele care pot cere punerea sub interdicție
Art 166 Desemnarea tutorelui
Art 167 Numirea unui curator special
Art 168 Procedura
Art 169 Opozabilitatea interdicției
Art 170 Numirea tutorelui
Art 171 Aplicarea regulilor de la tutelă
Art 172 Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Art 173 Înlocuirea tutorelui
Art 174 Obligațiile tutorelui
Art 175 Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Art 176 Minorul pus sub interdicție judecătorească
Art 177 Ridicarea interdicției judecătorești
Art 178 Cazuri de instituire
Reviste:
Considerații privind protecția majorului prin interdicție judecătorească. Drept român și comparat
Conflict negativ de competență. Cerere de punere sub interdicție. Schimbarea domiciliului intimatei ulterior introducerii acțiunii. Declinare de competență în favoarea instanței în circumscripția căreia se află noul domiciliu al părții. Competența instanței învestite inițial de a soluționa cererea
5. Cerere de punere sub interdicție a unei persoane internate într-o unitate spitalicească. Noțiunea de "domiciliu". Conflict negativ de competență
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...