Art 166 Desemnarea tutorelui | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea interzisului judecătoresc - Desemnarea tutorelui -
Art. 166.
- Reviste (6), Doctrină (5), Modele (1)

Orice persoană care are capacitatea deplină de exercițiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat, încheiate în formă autentică, persoana care urmează a fi numită tutore pentru a se îngriji de persoana și bunurile sale în cazul în care ar fi pusă sub interdicție judecătorească. Dispozițiile art. 114 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 166 
    Persoana care are capacitate deplină de exercițiu poate desemna prin act unilateral sau prin contract de mandat încheiat în fața notarului public, persoana care ar urma să se îngrijească de persoana și bunurile sale, în cazul în care ar fi pusă sub interdicție judecătorească. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Elemente de noutate. În materia ocrotirii persoanelor, noul Cod civil introduce ca element de noutate așa-numita „tutelă dativă” prin instituirea posibilității desemnării persoanei ocrotitorului – tutore sau curator, după caz – de beneficiarul măsurii de ocrotire. Tutorele poate fi desemnat de părinții minorului (a se vedea art. 114 noul C. civ.) și de persoana care urmează a fi pusă sub interdicție judecătorească, iar curatorul poate fi desemnat de persoana care urmează a fi pusă sub curatelă [a se vedea art. 180 alin. (2) noul C. civ.]. În materia interdicției judecătorești, ca și în cazul celorlalte măsuri de ocrotire, desemnarea tutorelui se poate realiza prin act unilateral sau prin contract de mandat (în cazul tutelei minorului, desemnarea de către părinți se poate realiza și prin testament). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Similar procedurii de desemnare atutorelui minorului, orice persoană care are capacitatea deplină de exercițiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat, încheiate în formă autentică, persoana care urmează afi numită tutore pentru ase îngriji de persoana și bunurile sale în cazul în care ar fi pusă sub interdicție judecătorească (art. 166 C. civ..)374. 
    374 Pentru detalii referitoare la desemnarea prin act juridic a tutorelui interzisului judecătoresc, a se vedea M. Fodor, Punerea sub interdicție în reglementarea noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă, în Dreptul nr. 5/2013, p. 37.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Mandatul pentru incapacitate introdus prin art. 166 este dreptul conferit oricărei persoane fizice ca, în perioada în care este capabilă, să desemneze prin act unilateral sau contract de mandat încheiate în formă autentică o persoană care să se îngrijească de persoana sa sau bunurile sale, în cazul în care va fi pusă sub interdicție judecătorească. Persoana desemnată va fi numită tutore de către instanța judecătorească prin hotărârea de punere sub interdicție (Îndrumar notarial, vol. I, p. 64). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Similar procedurii de desemnare atutorelui minorului, orice persoană care are capacitatea deplină de exercițiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat, încheiate în formă autentică, persoana care urmează afi numită tutore pentru ase îngriji de persoana și bunurile sale în cazul în care ar fi pusă sub interdicție judecătorească (art. 166 C. civ..)410. 
    410 Pentru detalii referitoare la desemnarea prin act juridic a tutorelui interzisului judecătoresc, a se vedea M. Fodor, Punerea sub interdicție în reglementarea noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă, în Dreptul nr. 5/2013, p. 37.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 156 Cazurile de încetare
Art 157 Moartea tutorelui
Art 158 Îndepărtarea tutorelui
Art 159 Numirea curatorului special
Art 160 Darea de seamă generală
Art 161 Predarea bunurilor
Art 162 Descărcarea de gestiune
Art 163 Amenda civilă
Art 164 Condiții
Art 165 Persoanele care pot cere punerea sub interdicție
Art 166 Desemnarea tutorelui
Art 167 Numirea unui curator special
Art 168 Procedura
Art 169 Opozabilitatea interdicției
Art 170 Numirea tutorelui
Art 171 Aplicarea regulilor de la tutelă
Art 172 Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Art 173 Înlocuirea tutorelui
Art 174 Obligațiile tutorelui
Art 175 Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Art 176 Minorul pus sub interdicție judecătorească
Reviste:
Considerații privind protecția majorului prin interdicție judecătorească. Drept român și comparat
Clasificarea contractelor în accepțiunea noului Cod civil
Familia prin contract/La famille conformément au contrat
Desemnarea tutorelui sau a curatorului persoanei fizice în vederea luării în viitor a unei măsuri de protecție, conform Codului civiL
Punerea sub interdicție în reglementarea noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă
Ocrotirea anumitor persoane fizice prin măsura punerii sub interdicție judecătorească în lumina dispozițiilor noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Modele:
MANDAT PENTRU INCAPACITATE*
;
se încarcă...