Art 163 Amenda civilă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea tutelei - Amenda civilă -
Art. 163.
- Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(1) În cazul refuzului de a continua sarcina tutelei, în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 120 alin. (2), tutorele poate fi sancționat cu amendă civilă, în folosul statului, care nu poate depăși valoarea unui salariu minim pe economie. Amenda poate fi repetată de cel mult 3 ori, la interval de câte 7 zile, după care se va numi un alt tutore.

(2) De asemenea, dacă tutorele, din culpa sa, îndeplinește defectuos sarcina tutelei, va fi obligat la plata unei amenzi civile, în folosul statului, care nu poate depăși 3 salarii medii pe economie. Reviste (2)

(3) Amenda civilă se aplică de către instanța de tutelă, prin încheiere executorie.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Nerespectarea obligației impuse de art. 120 noul C. civ., aceea de a continua sarcina tutelei, poate fi sancționată de instanța de judecată cu amendă civilă în folosul statului, într-un cuantum ce nu poate depăși valoarea unui salariu minim pe economie. Această amendă poate fi aplicată de cel mult patru ori după care se va numi un alt tutore. 
    Dacă instanța de tutelă observă că sarcinile tutelei nu sunt îndeplinite în mod corespunzător de tutore îl va putea obliga pe acesta să achite o amendă civilă, în folosul statului, ce nu va putea depăși valoarea a 3 salarii medii pe economie. Aplicarea acestei amenzi nu limitează dreptul minorului sau a noului tutore de a solicita despăgubiri pentru îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor tutelei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Cazurile în care se instituie amenda civilă și cuantumul acesteia. Prevederile art. 163 noul C. civ. reprezintă un element de noutate în materia tutelei, întrucât în reglementarea anterioară nu existau sancțiuni specifice instituției tutelei, fiind aplicabile cele de drept comun. Noul Cod civil introduce, în completarea sancțiunilor de drept comun, o sancțiune nouă ce se poate aplica tutorelui, respectiv amenda civilă. O astfel de amendă se plătește în folosul statului și sancționează comportamentul defectuos al tutorelui față de îndeplinirea sarcinilor tutelei, respectiv: [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
    Comentarii și doctrină Art. 163 
   1. Această prevedere este discutabilă, întrucât poate conduce la crearea unor situații în care instituirea acestor "pedepse" poate instala definitiv dizarmonia dintre tutore și minor (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 258). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 153 Descărcarea tutorelui
Art 154 Interzicerea dispensei de a da socoteală
Art 155 Plângerea împotriva tutorelui
Art 156 Cazurile de încetare
Art 157 Moartea tutorelui
Art 158 Îndepărtarea tutorelui
Art 159 Numirea curatorului special
Art 160 Darea de seamă generală
Art 161 Predarea bunurilor
Art 162 Descărcarea de gestiune
Art 163 Amenda civilă
Art 164 Condiții
Art 165 Persoanele care pot cere punerea sub interdicție
Art 166 Desemnarea tutorelui
Art 167 Numirea unui curator special
Art 168 Procedura
Art 169 Opozabilitatea interdicției
Art 170 Numirea tutorelui
Art 171 Aplicarea regulilor de la tutelă
Art 172 Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Art 173 Înlocuirea tutorelui
Reviste:
Tutela minorului
Fundamentarea răspunderii pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție
Scurte considerații privind decăderea din exercițiul drepturilor părintești
3. Răspunderea părinților pentru neîndeplinirea îndatoririlor părintești în condițiile incidenței Codului civil.
Considerații privind exercitarea autorității părintești și decăderea din exercițiul autorității părintești
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...