Art 160 Darea de seamă generală | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea tutelei - Darea de seamă generală -
Art. 160.
- Puneri în aplicare (1), Doctrină (4)

(1) La încetarea din orice cauză a tutelei, tutorele sau, după caz, moștenitorii acestuia sunt datori ca, în termen de cel mult 30 de zile, să prezinte instanței de tutelă o dare de seamă generală. Tutorele are aceeași îndatorire și în caz de îndepărtare de la tutelă.

(2) Dacă funcția tutorelui încetează prin moartea acestuia, darea de seamă generală va fi întocmită de moștenitorii săi majori sau, în caz de incapacitate a tuturor moștenitorilor, de reprezentantul lor legal, în termen de cel mult 30 de zile de la data acceptării moștenirii sau, după caz, de la data solicitării de către instanța de tutelă. În cazul în care nu există moștenitori ori aceștia sunt în imposibilitate de a acționa, darea de seamă generală va fi întocmită de către un curator special, numit de instanța de tutelă, în termenul stabilit de aceasta. Doctrină (1)

(3) Darea de seamă generală va trebui să cuprindă situațiile veniturilor și cheltuielilor pe ultimii ani, să indice activul și pasivul, precum și stadiul în care se află procesele minorului. Doctrină (1)

(4) Instanța de tutelă îl poate constrânge pe cel obligat să facă darea de seamă generală, potrivit dispozițiilor art. 163. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Vechea reglementare aart. 140 alin. (1) Codul familiei. afost preluată de noul Cod civil în sensul că tutorele sau moștenitorii săi sunt obligați ca în termen de 30 de zile de la încetarea tutelei să prezinte instanței de tutelă odare de seamă generală. 
    Prin darea de seamă generală tutorele va fi dator să prezinte situația veniturilor și cheltuielilor pe ultimii ani, să indice activul și pasivul, precum și stadiul în care se află procesele minorului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Noțiune. Dacă în darea de seamă reglementată de art. 152 alin. (1) și (4) noul C. civ. se are în vedere, în egală măsură, atât persoana minorului, cât și averea sa, în darea de seamă generală se urmărește, cu precădere, evoluția stării materiale aminorului pe perioada exercitării tutelei. Din prevederile alin. (3) al art. 160 noul C. civ. reiese că darea de seamă presupune prezentarea unei situații astării materiale aminorului (veniturile și cheltuielile pe ultimii ani, precum și activul și pasivul), dar și oprezentare astadiului proceselor în care este implicat minorul. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    La încetarea din orice cauză atutelei, precum și în cazul îndepărtării sale din tutelă, tutorele este obligat ca, în cel mult 30 de zile, să prezinte autorității tutelare odare de seamă generală, care va cuprinde situațiile veniturilor și cheltuielilor pe ultimii ani, indicarea activului și pasivului, precum și stadiul în care se află procesele minorului (art. 160 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În toate cazurile în care sarcina tutelară ia sfârșit, tutorele trebuie să procedeze la închiderea contului definitiv al tutelei. Întinderea obligației de restituire este prevăzută de art. 853 NCC. În termen de cel mult 30 de zile, tutorele va trebui să prezinte instanței de tutelă o dare de seamă generală, care trebuie să cuprindă situația veniturilor și cheltuielilor, să indice activul și pasivul, precum și stadiul în care se află procesele minorului. Vor fi predate toate bunurile care au fost în administrarea tutorelui, precum și toate profiturile și avantajele patrimoniale obținute cu prilejul administrării. După predarea bunurilor și verificarea socotelilor, instanța de tutelă va da tutorelui descărcare de gestiunea sa (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 259). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    În cazul subrogației personale unul dintre subiectele raportului juridic civil obligațional este înlocuit cu oaltă persoană. La această situație se ajunge, spre exemplu, prin subrogație în drepturile creditorului plătit (art. 1593-1598 noul C. civ.); preluarea datoriei (art. 1599-1608 noul C. civ.) sau novație subiectivă [art. 160 alin. (2) și (3) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 150 Cazurile de numire a curatorului special
Art 151 Controlul instanței de tutelă
Art 152 Darea de seamă
Art 153 Descărcarea tutorelui
Art 154 Interzicerea dispensei de a da socoteală
Art 155 Plângerea împotriva tutorelui
Art 156 Cazurile de încetare
Art 157 Moartea tutorelui
Art 158 Îndepărtarea tutorelui
Art 159 Numirea curatorului special
Art 160 Darea de seamă generală
Art 161 Predarea bunurilor
Art 162 Descărcarea de gestiune
Art 163 Amenda civilă
Art 164 Condiții
Art 165 Persoanele care pot cere punerea sub interdicție
Art 166 Desemnarea tutorelui
Art 167 Numirea unui curator special
Art 168 Procedura
Art 169 Opozabilitatea interdicției
Art 170 Numirea tutorelui
Reviste:
Tutela minorului
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...