Art 159 Numirea curatorului special | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Încetarea tutelei - Numirea curatorului special -
Art. 159.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

Până la preluarea funcției de către noul tutore, în cazurile prevăzute la art. 157 și 158, instanța de tutelă poate numi un curator special.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Curatorul special. Prevederile art. 159 noul C. civ. nu reprezintă un element de noutate în materia tutelei, ele regăsindu-se și în vechea reglementare, respectiv în art. 139 Codul familiei. 
    Reprezentarea minorului prin curator reprezintă oexcepție, fiind omăsură de protecție dispusă de instanța de tutelă, cu caracter temporar și urgent, care intervine în cazurile expres și limitativ prevăzute de lege (a se vedea art. 157-158 noul C. civ.). Întrucât încetarea funcției tutorelui nu atrage după sine și încetarea tutelei, dar face să înceteze relația de reprezentare aminorului, se impune luarea unei măsuri care să asigure protejarea intereselor acestuia. Astfel, instanța de tutelă, în cazul decesul tutorelui sau îndepărtării ori înlocuirii acestuia, numește un curator special, până la numirea unui nou tutore, pentru ca interesele minorului să nu fie afectate. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Categoriile de persoane fizice beneficiare ale domiciliului legal sunt: copilul minor și interzisul judecătoresc (art. 92 C. civ..); persoana dispărută asupra bunurilor căreia s-a instituit curatela, dar numai în acele cazuri în care curatorul este în drept să oreprezinte (art. 94 C. civ..); cei chemați să culeagă omoștenire, dacă afost numit un custode sau un curator pentru administrarea bunurilor succesorale (art. 95 C. civ..); persoana ocrotită prin curatela specială reglementată de art. 150, art. 159 și art. 167 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
    Comentarii și doctrină Art. 159 
   1. În cazul morții tutorelui, dacă moștenitorii sunt minori, sau după îndepărtarea tutorelui, până la preluarea funcției de către noul tutore, se instituie curatela. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 149 Constituirea de depozite bancare
Art 150 Cazurile de numire a curatorului special
Art 151 Controlul instanței de tutelă
Art 152 Darea de seamă
Art 153 Descărcarea tutorelui
Art 154 Interzicerea dispensei de a da socoteală
Art 155 Plângerea împotriva tutorelui
Art 156 Cazurile de încetare
Art 157 Moartea tutorelui
Art 158 Îndepărtarea tutorelui
Art 159 Numirea curatorului special
Art 160 Darea de seamă generală
Art 161 Predarea bunurilor
Art 162 Descărcarea de gestiune
Art 163 Amenda civilă
Art 164 Condiții
Art 165 Persoanele care pot cere punerea sub interdicție
Art 166 Desemnarea tutorelui
Art 167 Numirea unui curator special
Art 168 Procedura
Art 169 Opozabilitatea interdicției
Reviste:
Analiza dispozițiilor alin. (2) al art. 150 noul C. civ.. Problematica instituirii curatelei în situația inexistenței contrarietății de interese între minor și reprezentantul său legal
Protecția persoanelor capabile. Regimul de Drept internațional privat
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...