Art 158 Îndepărtarea tutorelui | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Încetarea tutelei - Îndepărtarea tutorelui -
Art. 158.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

În afară de alte cazuri prevăzute de lege, tutorele este îndepărtat dacă săvârșește un abuz, o neglijență gravă sau alte fapte care îl fac nedemn de a fi tutore, precum și dacă nu își îndeplinește în mod corespunzător sarcina.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    În legislația românească, art. 15 noul C. civ. cuprinde un text de referință pentru materia abuzului de drept, și anume: „Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de avătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe”. Dar, în același timp, noul Cod civil cuprinde și câteva alte articole referitoare la abuzul de drept, cum sunt art. 158, 193, 269, 367, 378, 467, 508, 641, 879, 2321, 2492, 2496 etc. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Încetarea funcției tutorelui prin îndepărtare. Îndepărtarea tutorelui reprezintă o cauză de încetare a funcției tutorelui care intervine ca o sancțiune pentru săvârșirea unor fapte ce contravin interesului minorului aflat sub tutela sa. Astfel, sancțiunea îndepărtării tutorelui este aplicată de instanța de tutelă în cazul săvârșirii unui abuz, a unei neglijențe grave, a altor fapte care îl fac nedemn, precum și în cazul neîndeplinirii în mod corespunzător a sarcinilor ce-i revin. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Îndepărtarea tutorelui de la tutelă constituie o sancțiune nepatrimonială, care inter­vine în unul dintre cazurile prevăzute: săvârșește un abuz; se face vinovat de o negli­jență gravă sau alte fapte care îl fac nedemn de a fi tutore; nu își îndeplinește în mod corespunzător sarcina tutelei. Tutorele îndepărtat de la tutelă trebuie să prezinte o dare de seamă generală. 
   2. Tutorele poate avea o răspundere penală și una civilă, după caz. Răspunderea penală este instituită, în condițiile art. 214 CP, pentru infracțiunea de gestiune frauduloasă, răspun­derea civilă nepatrimonială se concretizează în îndepărtarea de la tutelă, iar răspunderea civilă patrimonială este angajată ca o răspundere civilă delictuală (P. Trușcă, Drept civil. Introducere în dreptul civil. Persoana fizică. Persoana juridică, ed. a 5-a, Ed. Universul Juri­dic, București, 2010, p. 335). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 148 Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Art 149 Constituirea de depozite bancare
Art 150 Cazurile de numire a curatorului special
Art 151 Controlul instanței de tutelă
Art 152 Darea de seamă
Art 153 Descărcarea tutorelui
Art 154 Interzicerea dispensei de a da socoteală
Art 155 Plângerea împotriva tutorelui
Art 156 Cazurile de încetare
Art 157 Moartea tutorelui
Art 158 Îndepărtarea tutorelui
Art 159 Numirea curatorului special
Art 160 Darea de seamă generală
Art 161 Predarea bunurilor
Art 162 Descărcarea de gestiune
Art 163 Amenda civilă
Art 164 Condiții
Art 165 Persoanele care pot cere punerea sub interdicție
Art 166 Desemnarea tutorelui
Art 167 Numirea unui curator special
Art 168 Procedura
Reviste:
Nedemnitatea și ingratitudinea - Studiu comparativ
Protecția persoanelor capabile. Regimul de Drept internațional privat
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...