Art 156 Cazurile de încetare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Încetarea tutelei - Cazurile de încetare -
Art. 156.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Tutela încetează în cazul în care nu se mai menține situația care a dus la instituirea tutelei, precum și în cazul morții minorului. Jurisprudență

(2) Funcția tutorelui încetează prin moartea acestuia, prin îndepărtarea de la sarcina tutelei sau prin înlocuirea tutorelui. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 156 
    Tutela încetează: a) în cazul în care nu se mai menține situația care a dus la instituirea tutelei; b) în cazul morții minorului; c) în cazul morții tutorelui; d) prin îndepărtarea tutorelui de la sarcina tutelei; e) prin înlocuirea tutorelui. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Încetarea tutelei. Prevederile art. 156 noul C. civ. nu reprezintă onoutate în materie, însă ele reglementează pentru prima dată în mod expres cauzele de încetare atutelei. Tutela încetează atunci când dispar cauzele care au dus la deschiderea ei (a se vedea A. Bacaci ș.a., Dreptul familiei, p. 349). Astfel, pot fi cauze de încetare atutelei: majoratul minorului aflat sub tutelă, dobândirea capacității de exercițiu anticipate de către minor (conform art. 40 noul C. civ.), revenirea minorului sub ocrotirea părintească (de exemplu, afost ridicată decăderea din drepturile părintești sau punerea sub interdicție judecătorească ori areapărut unul dintre părinții declarați prin hotărâre judecătorească dispăruți sau decedați), stabilirea filiației față de unul dintre părinți, decesul minorului (sau declararea morții prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Tutela minorului încetează din cauze care privesc persoana minorului, când, în esență, acea tutelă se desființează. Încetarea tutelei minorului are loc odată cu dispariția cauzelor care au condus la deschiderea ei. Astfel, tutela încetează: când minorul a devenit major, dacă minorul a decedat sau atunci când dispar cauzele care au determinat instituirea tutelei prevăzute de art. 110 NCC. Acestea sunt: dacă s-a stabilit filiația față de cel puțin unul dintre părinți, pentru minorul născut din părinți necunoscuți; dacă s-a ridicat decăderea din exercițiul drepturilor părintești a cel puțin unuia dintre părinți; dacă s-a ridicat interdicția judecătorească pentru cel puțin unul dintre părinți; reapariția a cel puțin unuia dintre părinții dispăruți sau declarați morți etc. (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 258). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   a) moartea tutorelui [art. 156 alin. (2) C. civ..]; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 146 Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Art 147 Interzicerea unor acte juridice
Art 148 Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Art 149 Constituirea de depozite bancare
Art 150 Cazurile de numire a curatorului special
Art 151 Controlul instanței de tutelă
Art 152 Darea de seamă
Art 153 Descărcarea tutorelui
Art 154 Interzicerea dispensei de a da socoteală
Art 155 Plângerea împotriva tutorelui
Art 156 Cazurile de încetare
Art 157 Moartea tutorelui
Art 158 Îndepărtarea tutorelui
Art 159 Numirea curatorului special
Art 160 Darea de seamă generală
Art 161 Predarea bunurilor
Art 162 Descărcarea de gestiune
Art 163 Amenda civilă
Art 164 Condiții
Art 165 Persoanele care pot cere punerea sub interdicție
Art 166 Desemnarea tutorelui
Reviste:
Nedemnitatea și ingratitudinea - Studiu comparativ
Scurte considerații asupra competenței instanțelor române în litigiile cu element de extraneitate
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
;
se încarcă...