Art 153 Descărcarea tutorelui | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Controlul exercitării tutelei - Descărcarea tutorelui -
Art. 153.
- Jurisprudență, Doctrină (6)

Instanța de tutelă va verifica socotelile privitoare la veniturile minorului și la cheltuielile făcute cu întreținerea acestuia și cu administrarea bunurilor sale și, dacă sunt corect întocmite și corespund realității, va da descărcare tutorelui.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 153 
    Descărcarea tutorelui, reglementă în fostul Cod al familiei (art. 135), intervine ca urmare adării de seamă reglementate de art. 152 noul C. civ.. Descărcarea tutorelui se face numai în condițiile în care instanța de tutelă constată că atribuțiile tutorelui au fost îndeplinite în conformitate cu dispozițiile legale și privește numai perioada pentru care s-a făcut darea de seamă. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Sediul materiei: art. 153 din Legea nr. 36/1995, art. 327 din Regulament, cu raportare la Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin, actualizată și Legea nr. 59/1934 asupra cecului, actualizată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Verificarea socotelilor de către instanța de tutelă. Instanța de tutelă, în virtutea atribuțiilor sale de control al activității tutorelui, verifică situația veniturilor și cheltuielilor minorului, iar în urma acestei verificări decide cu privire la descărcarea tutorelui. Astfel, în situația în care constată că sunt întocmite corect și corespund realității, instanța de tutelă va decide descărcarea tutorelui. Descărcarea nu constituie însă pentru tutore ocauză de exonerare de răspundere față de minor, tutorele rămânând răspunzător pentru paguba pricinuită din culpa sa, potrivit art. 162 alin. (2) noul C. civ.. Dacă minorul va pretinde că i-au fost pricinuite pagube din culpa tutorelui, în cursul administrării bunurilor sale, el va trebui să facă dovada împotriva concluziilor la care aajuns instanța de tutelă care adat descărcarea (a se vedea A.-Gh. Gavrilescu, Ocrotirea minorului prin tutelă. Drepturile și obligațiile tutorelui și drepturile și obligațiile părintești. Aspecte comparative, Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice nr. 2/2010, p. 166).

[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Dacă actul de administrare afost încheiat de minor cu încuviințarea ocrotitorilor legali, iar prin acesta is-a cauzat minorului un prejudiciu, nu mai intervine sancțiunea nulității relative, ci se va pune problema responsabilității ocrotitorilor legali, în condițiile art. 153 și art. 162 alin. (2) C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
    Comentarii și doctrină Art. 153 
   1. Dacă socotelile sunt corecte, instanța de tutelă le va aproba și va da tutorelui descărcare de gestiune. Dacă socotelile nu sunt corecte și, prin urmare, nu vor fi aprobate, se va antrena răspunderea tutorelui. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 143 Reprezentarea minorului
Art 144 Regimul juridic al actelor de dispoziție
Art 145 Autorizarea instanței de tutelă
Art 146 Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Art 147 Interzicerea unor acte juridice
Art 148 Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Art 149 Constituirea de depozite bancare
Art 150 Cazurile de numire a curatorului special
Art 151 Controlul instanței de tutelă
Art 152 Darea de seamă
Art 153 Descărcarea tutorelui
Art 154 Interzicerea dispensei de a da socoteală
Art 155 Plângerea împotriva tutorelui
Art 156 Cazurile de încetare
Art 157 Moartea tutorelui
Art 158 Îndepărtarea tutorelui
Art 159 Numirea curatorului special
Art 160 Darea de seamă generală
Art 161 Predarea bunurilor
Art 162 Descărcarea de gestiune
Art 163 Amenda civilă
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...