Art 152 Darea de seamă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Controlul exercitării tutelei - Darea de seamă -
Art. 152.
- Jurisprudență, Doctrină (5)

(1) Tutorele este dator să prezinte anual instanței de tutelă o dare de seamă despre modul cum s-a îngrijit de minor, precum și despre administrarea bunurilor acestuia. Doctrină (1)

(2) Darea de seamă se va prezenta instanței de tutelă în termen de 30 de zile de la sfârșitul anului calendaristic. Jurisprudență

(3) Dacă averea minorului este de mică însemnătate, instanța de tutelă poate să autorizeze ca darea de seamă privind administrarea bunurilor minorului să se facă pe termene mai lungi, care nu vor depăși însă 3 ani. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) În afară de darea de seamă anuală, tutorele este obligat, la cererea instanței de tutelă, să dea oricând dări de seamă despre felul cum s-a îngrijit de minor, precum și despre administrarea bunurilor acestuia.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Darea de seamă pe care este dator tutorele să oprezinte instanței de tutelă este reglementată de art. 842-845 noul C. civ.. Darea de seamă trebuie prezentată anual sau, în situațiile în care averea minorului este de mică însemnătate, aceasta se va putea face în termene mai lungi, dar care nu vor putea depăși 3 ani. Și în vechea reglementare (art. 134 Codul familiei.) exista obligația de dare de seamă atutorelui, singura diferență față de prevederile art. 152 noul C. civ. fiind dată de faptul că în noua reglementare instanța poate autoriza ca darea de seamă să se facă pe termene mai lungi. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Sediul materiei: art. 152 din Legea nr. 36/1995 și art. 325 din Regulament. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiune și conținut. Darea de seamă reprezintă o obligație legală a tutorelui, constând în întocmirea unei situații periodice, în termenele și condițiile stabilite de lege, atât cu privire la persoana minorului, cât și cu privire la bunurile acestuia. Sub aspectul formei și al conținutului dării de seamă nici vechea reglementare și nici cea actuală nu oferă detalii, acestea urmând a fi stabilite prin dispoziții speciale de către autoritatea cu competențe în domeniu. Potrivit reglementărilor anterioare, darea de seamă se efectua prin completarea unor formulare care să conțină informații referitoare la situația socială a minorului (starea de sănătate, situația școlară), inventarul bunurilor, situația veniturilor și cheltuielilor și soldul scriptic la sfârșitul anului (31 decembrie). În prezent, competența a fost preluată de către instanța de tutelă care își va stabili propriile criterii de realizare a controlului asupra activității tutorelui, precum și asupra conținutului dării de seamă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În concret, controlul asupra tutelei se efectuează prin intermediul dării de seamă anuale pe care este dator să o prezinte tutorele, precum și prin dările de seamă pe care instanța este abilitată să le ceară oricând din oficiu, ca și prin soluționarea plângerilor minorului care a împlinit 14 ani sau a oricăror persoane privitoare la actele sau faptele tutorelui păgubitoare pentru minor (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 248). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Sediul materiei: art. 152 din Legea nr. 36/1995 și art. 325 din Regulament. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 142 Administrarea bunurilor minorului
Art 143 Reprezentarea minorului
Art 144 Regimul juridic al actelor de dispoziție
Art 145 Autorizarea instanței de tutelă
Art 146 Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Art 147 Interzicerea unor acte juridice
Art 148 Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Art 149 Constituirea de depozite bancare
Art 150 Cazurile de numire a curatorului special
Art 151 Controlul instanței de tutelă
Art 152 Darea de seamă
Art 153 Descărcarea tutorelui
Art 154 Interzicerea dispensei de a da socoteală
Art 155 Plângerea împotriva tutorelui
Art 156 Cazurile de încetare
Art 157 Moartea tutorelui
Art 158 Îndepărtarea tutorelui
Art 159 Numirea curatorului special
Art 160 Darea de seamă generală
Art 161 Predarea bunurilor
Art 162 Descărcarea de gestiune
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...