Art 151 Controlul instanței de tutelă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Controlul exercitării tutelei - Controlul instanței de tutelă -
Art. 151.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6)

(1) Instanța de tutelă va efectua un control efectiv și continuu asupra modului în care tutorele și consiliul de familie își îndeplinesc atribuțiile cu privire la minor și bunurile acestuia.

(2) În îndeplinirea activității de control, instanța de tutelă va putea cere colaborarea autorităților administrației publice, a instituțiilor și serviciilor publice specializate pentru protecția copilului sau a instituțiilor de ocrotire, după caz.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În vechea reglementare (art. 136 Codul familiei.), controlul asupra tutelei era exercitat de autoritatea tutelară. noul C. civ. impune această obligație în sarcina instanței de tutelă care are un rol de control efectiv și continuu asupra modului în care sunt îndeplinite atribuțiile cu privire la minor și bunurile acestuia de către tutore și consiliul de familie. Această reglementare atenuează și pe alocuri derogă de la principiul disponibilității procesului civil, instanța de tutelă fiind în drept, din oficiu, să dispună anumite măsuri care au rolul de aocroti interesele minorului. În acest sens va putea solicita concursul autorităților administrației publice, ainstituțiilor și serviciilor publice specializate pentru protecția copilului sau ainstituțiilor de ocrotire, după caz. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Sediul materiei: art. 151 din Legea nr. 36/1995 și art. 318-323 din Regulament. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Instanța de tutelă. Tutorele are obligația de aocroti minorul, atât cu privire la persoana sa (a se vedea art. 136-139 noul C. civ.), cât și cu privire la bunurile sale (a se vedea art. 140-150 noul C. civ.). Îndeplinirea acestor obligații este permanent urmărită, prin exercitarea controlului de către autoritatea competentă. Această soluție nu reprezintă onoutate în materie, fiind, de fapt, opreluare atextului art. 136 Codul familiei. Ceea ce aduce nou art. 151 noul C. civ. constă însă în schimbarea competenței efectuării controlului, ca urmare aînființării instanței de tutelă care înlocuiește autoritatea tutelară. Totodată controlul instanței de tutelă este extins, conform noii reglementări, și cu privire la activitatea consiliului de familie (reglementat la art. 124-132 noul C. civ.). Rațiunea acestei extinderi este dată de rolul pe care îl are consiliul de familie în exercitarea tutelei, acesta având, după caz, atât rol consultativ, cât și decizional cu privire la activitatea tutorelui. Controlul efectuat de instanța de tutelă are un caracter efectiv și continuu „în scopul cunoașterii condițiilor de trai, afelului în care sunt îngrijiți, crescuți și educați copiii”. Un astfel de control are menirea de averifica felul în care sunt apărate interesele minorilor (a se vedea M. Rusu, Protecția juridică aminorului, p. 174). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    tutela se exercită sub supravegherea consiliului de familie (art. 124 C. civ..) și controlul efectiv și continuu al instanței de tutelă (art. 151 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Potrivit principiului controlului permanent exercitat de către stat asupra tutelei, instanța de tutelă va efectua un control efectiv și continuu asupra modului în care tutorele și consiliul de familie își îndeplinesc atribuțiile cu privire la minor și bunurile acestuia. În îndeplinirea acestui control, instanța de tutelă va putea cere colaborarea autorităților administrației publice, a instituțiilor și serviciilor publice specializate pentru protecția copilului sau a instituțiilor de ocrotire (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 247). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 141 Actele făcute în lipsa inventarului
Art 142 Administrarea bunurilor minorului
Art 143 Reprezentarea minorului
Art 144 Regimul juridic al actelor de dispoziție
Art 145 Autorizarea instanței de tutelă
Art 146 Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Art 147 Interzicerea unor acte juridice
Art 148 Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Art 149 Constituirea de depozite bancare
Art 150 Cazurile de numire a curatorului special
Art 151 Controlul instanței de tutelă
Art 152 Darea de seamă
Art 153 Descărcarea tutorelui
Art 154 Interzicerea dispensei de a da socoteală
Art 155 Plângerea împotriva tutorelui
Art 156 Cazurile de încetare
Art 157 Moartea tutorelui
Art 158 Îndepărtarea tutorelui
Art 159 Numirea curatorului special
Art 160 Darea de seamă generală
Art 161 Predarea bunurilor
Reviste:
Tutela minorului
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...