Art 150 Cazurile de numire a curatorului special | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului - Cazurile de numire a curatorului special -
Art. 150.
- Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (8), Modele (1)

(1) Ori de câte ori între tutore și minor se ivesc interese contrare, care nu sunt dintre cele ce trebuie să ducă la înlocuirea tutorelui, instanța de tutelă va numi un curator special. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(2) De asemenea, dacă din cauza bolii sau din alte motive tutorele este împiedicat să îndeplinească un anumit act în numele minorului pe care îl reprezintă sau ale cărui acte le încuviințează, instanța de tutelă va numi un curator special. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Pentru motive temeinice, în cadrul procedurilor succesorale, notarul public, la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, poate numi provizoriu un curator special, care va fi validat ori, după caz, înlocuit de către instanța de tutelă. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Instanța de tutelă și, în cadrul procedurii notariale, notarul public pot numi un curator special pentru areprezenta interesele minorului în cazul în care tutorele are interese contrare cu acesta sau în cazul în care, din cauza bolii sau din alte motive, tutorele este împiedicat să îndeplinească un anumit act în numele minorului pe care îl reprezintă sau ale cărui acte le încuviințează. În vechea reglementare (art. 132 Codul familiei.), curatorul putea fi numit numai de autoritatea tutelară [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    8 Procedeul este reluat în contextual analizei drepturilor și îndatoririlor părintești privitoare la bunurile copilului (art. 501 C. civ..), precum și al obligațiilor tutorelui referitoare la bunurilor minorului aflat sub tutela sa (art. 140-150 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Cazurile în care se instituie curatela specială sunt prevăzute de art. 150 C. civ.., și anume: [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Cazuri de numire a curatorului special. Textul instituie următoarele cazuri de instituire a curatorului special de către instanța de tutelă [respectiv, până la organizarea instanței de tutelă – autoritatea tutelară – a se vedea art. 229 alin. (3) LPA]: a) contrarietatea de interese între minor și tutore, care nu intră în categoria celor care implică chiar înlocuirea tutorelui (a se vedea supra art. 121 noul C. civ.); b) boala sau alte motive care îl împiedică pe tutore să îndeplinească un anumit act în numele minorului pe care îl reprezintă sau să încuviințeze un astfel de act; c) în cadrul procedurilor succesorale, la inițiativa notarului public sau la cererea oricărei persoane interesate, atunci când notarul public numește un curator special care trebuie validat sau chiar înlocuit de instanța de tutelă. Cu privire la drepturile și obligațiile aplicabile curatorului special, acestea sunt cele prevăzute de lege în sarcina tutorelui (a se vedea infra comentariul de la art. 186 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Categoriile de persoane fizice beneficiare ale domiciliului legal sunt: copilul minor și interzisul judecătoresc (art. 92 C. civ..); persoana dispărută asupra bunurilor căreia s-a instituit curatela, dar numai în acele cazuri în care curatorul este în drept să oreprezinte (art. 94 C. civ..); cei chemați să culeagă omoștenire, dacă afost numit un custode sau un curator pentru administrarea bunurilor succesorale (art. 95 C. civ..); persoana ocrotită prin curatela specială reglementată de art. 150, art. 159 și art. 167 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 140 Inventarul bunurilor minorului
Art 141 Actele făcute în lipsa inventarului
Art 142 Administrarea bunurilor minorului
Art 143 Reprezentarea minorului
Art 144 Regimul juridic al actelor de dispoziție
Art 145 Autorizarea instanței de tutelă
Art 146 Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Art 147 Interzicerea unor acte juridice
Art 148 Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Art 149 Constituirea de depozite bancare
Art 150 Cazurile de numire a curatorului special
Art 151 Controlul instanței de tutelă
Art 152 Darea de seamă
Art 153 Descărcarea tutorelui
Art 154 Interzicerea dispensei de a da socoteală
Art 155 Plângerea împotriva tutorelui
Art 156 Cazurile de încetare
Art 157 Moartea tutorelui
Art 158 Îndepărtarea tutorelui
Art 159 Numirea curatorului special
Art 160 Darea de seamă generală
Reviste:
Autoritatea părintească
Analiza dispozițiilor alin. (2) al art. 150 noul C. civ.. Problematica instituirii curatelei în situația inexistenței contrarietății de interese între minor și reprezentantul său legal
Rolul și funcțiile autorității tutelare în protejarea persoanelor vulnerabile. Simplu apendice al organelor judiciare sau instituție cu rol propriu?*/Le rôle et les fonctions de l’autorité tutélaire relatives à la protection des personnes vulnérables. Une simple annexe des organes judiciaires ou une institution ayant son propre rôle?
Ipostaze ale abuzului de drept în materia căsătoriei
Opinii privind drepturile și îndatoririle părintești ale părintelui minor conform art. 490 C. Civ.
2. Instituirea curatelei în vederea reprezentării minorului la perfectarea actelor de dispoziție. Validarea curatorului și autorizarea încheierii actelor de dispoziție de către instanța de tutelă. Sultă compensatorie. Radierea dreptului de ipotecă
Termenul de exercitare a căii de atac în ipoteza respingerii cererii de instituire a curatelei în condițiile incidenței noului Cod de procedură civilă
Desemnarea tutorelui sau a curatorului persoanei fizice în vederea luării în viitor a unei măsuri de protecție, conform Codului civiL
Doctrină:
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
ACT DE LICHIDARE ÎNTRE SOȚUL SUPRAVIEȚUITOR ȘI MOȘTENITORI SAU ÎNTRE MOȘTENITORII CELOR DOI SOȚI*
;
se încarcă...