Art 149 Constituirea de depozite bancare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului - Constituirea de depozite bancare -
Art. 149.
- Jurisprudență, Doctrină (5)

(1) Sumele de bani care depășesc nevoile întreținerii minorului și ale administrării bunurilor sale, precum și instrumentele financiare se depun, pe numele minorului, la o instituție de credit indicată de consiliul de familie, în termen de cel mult 5 zile de la data încasării lor. Doctrină (4)

(2) Tutorele poate dispune de aceste sume și instrumente financiare numai cu autorizarea prealabilă a instanței de tutelă, cu excepția operațiunilor prevăzute la alin. (3). Doctrină (2)

(3) Cu toate acestea, el nu va putea folosi, în niciun caz, sumele de bani și instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) pentru încheierea, pe numele minorului, a unor tranzacții pe piața de capital, chiar dacă ar fi obținut autorizarea instanței de tutelă. Doctrină (1)

(4) Tutorele poate depune la o instituție de credit și sumele necesare întreținerii, tot pe numele minorului. Acestea se trec într-un cont separat și pot fi ridicate de tutore, fără autorizarea instanței de tutelă. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Noua reglementare este ușor diferită de cea anterioară (art. 131 Codul familiei.), în sensul că sumele ce depășesc nevoile întreținerii minorului și ale administrării bunurilor sale, precum și instrumentele financiare, vor fi depuse pe numele minorului la obancă indicată de consiliul de familie, în termen de 5 zile de la momentul încasării lor. Tutorele va avea nevoie de autorizarea prealabilă ainstanței tutelare pentru adispune de aceste sume și instrumente financiare, excepției făcând acele sume care sunt necesare pentru întreținerea minorului care se trec într-un cont separat și pot fi ridicate de tutore, fără autorizarea instanței de tutelă. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    g) certificarea altor fapte care nu sunt date în competența exclusivă aaltor organe, iar art. 149 din Lege prevede și atribuția notarului „de acertifica, la cerere, procese-verbale sau hotărârile organelor colegiale ale oricăror forme asociative”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Cazuri de constituire de depozite bancare. Textul reia cu completări art. 131 Codul familiei. și are în vedere: conturile cuprinzând sumele care exced nevoilor întreținerii minorului și instrumentele financiare, respectiv sumele necesare întreținerii. În primul caz, sumele se vor depune la oinstituție de credit indicată de consiliul de familie în termen de cel mult 5 zile de la încasarea lor [la fel ca și în cazul art. 148 noul C. civ., în lipsa unui consiliu de familie, se poate considera că această atribuție revine instanței de tutelă – respectiv, până la organizarea instanței de tutelă – autorității tutelare – ase vedea art. 229 alin. (3) LPA]. Aceste sume nu pot fi utilizate de tutore decât cu autorizarea instanței de tutelă [respectiv, până la organizarea instanței de tutelă – aautorității tutelare – ase vedea art. 229 alin. (3) LPA], fiind interzisă folosirea lor în scopul încheierii de tranzacții pe piața de capital. În cel de-al doilea caz, tutorele are libertatea de afolosi sumele depuse, în scopul întreținerii minorului, fără afi necesară autorizarea instanței de tutelă [respectiv, până la organizarea instanței de tutelă – aautorității tutelare – ase vedea art. 229 alin. (3) LPA]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În calitate de administrator al bunurilor minorului, tutorele va putea depozita sumele de bani care îi sunt încredințate la o instituție de credit sau de asigurare ori la un organism de plasament colectiv în măsura în care creditul este rambursabil la vedere sau în urma unui aviz de cel mult 30 de zile. De asemenea, tutorele are dreptul de a sta în justiție pentru orice cerere sau acțiune referitoare la administrarea bunurilor și poate să intervină în orice cerere sau acțiune având obiect bunurile administrate; el este îndreptățit să încaseze creanțele administrate, să exercite drepturile aferente valorilor mobiliare pe care le are în administrare, precum și dreptul de vot, de conversie și de răscumpărare (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 255). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    g) certificarea altor fapte care nu sunt date în competența exclusivă aaltor organe, iar art. 149 din Lege prevede și atribuția notarului „de acertifica, la cerere, procese-verbale sau hotărârile organelor colegiale ale oricăror forme asociative”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 139 Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Art 140 Inventarul bunurilor minorului
Art 141 Actele făcute în lipsa inventarului
Art 142 Administrarea bunurilor minorului
Art 143 Reprezentarea minorului
Art 144 Regimul juridic al actelor de dispoziție
Art 145 Autorizarea instanței de tutelă
Art 146 Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Art 147 Interzicerea unor acte juridice
Art 148 Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Art 149 Constituirea de depozite bancare
Art 150 Cazurile de numire a curatorului special
Art 151 Controlul instanței de tutelă
Art 152 Darea de seamă
Art 153 Descărcarea tutorelui
Art 154 Interzicerea dispensei de a da socoteală
Art 155 Plângerea împotriva tutorelui
Art 156 Cazurile de încetare
Art 157 Moartea tutorelui
Art 158 Îndepărtarea tutorelui
Art 159 Numirea curatorului special
Doctrină:
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...