Art 145 Autorizarea instanței de tutelă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului - Autorizarea instanței de tutelă -
Art. 145.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Instanța de tutelă acordă tutorelui autorizarea numai dacă actul răspunde unei nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic pentru minor. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Autorizarea se va da pentru fiecare act în parte, stabilindu-se, când este cazul, condițiile de încheiere a actului.

(3) În caz de vânzare, autorizarea va arăta dacă vânzarea se va face prin acordul părților, prin licitație publică sau în alt mod. Reviste (1), Doctrină (1)

(4) În toate cazurile, instanța de tutelă poate indica tutorelui modul în care se întrebuințează sumele de bani obținute. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 145 
    Prevederile din reglementarea anterioară (art. 130 Codul familiei.) au fost păstrate, singura modificare fiind aceea că autorizările se dau de instanța de tutelă care apreluat atribuțiile autorității tutelare. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile cuprinse în art. 144 și art. 145 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Conținutul autorizării. Autorizarea are ca obiect actele juridice prevăzute la art. 144 alin. (2) noul C. civ.: acte de înstrăinare, împărțeală, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale abunurilor minorului, renunțarea la drepturile patrimoniale ale acestuia, încheierea în mod valabil aoricăror alte acte ce depășesc dreptul de administrare. Textul reia dispozițiile fostului art. 130 Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Cu ocazia aprecierii și autorizării, instanța de tutelă nu va putea acționa după bunul său plac, ci va trebui să respecte o serie de reguli prestabilite: actul juridic pentru a cărui încheiere se solicită încuviințarea trebuie să satisfacă anumite nevoi ale minorului aflat sub tutelă sau să prezinte un folos neîndoielnic pentru minor; încuviințarea trebuie dată pentru fiecare act în parte și să aibă un caracter special și prealabil; în caz de vânzare, autorizarea va arăta dacă vânzarea se va face prin acordul părților, prin licitație publică sau în alt mod. În toate cazurile, instanța de tutelă poate indica tutorelui modul în care se între­buințează sumele de bani obținute (E. Lupan, I. Sabău-Pop, op. cit., p. 217). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile cuprinse în art. 144 și art. 145 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 135 Tutela exercitată de ambii soți
Art 136 Avizul consiliului de familie
Art 137 Domiciliul minorului
Art 138 Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale
Art 139 Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Art 140 Inventarul bunurilor minorului
Art 141 Actele făcute în lipsa inventarului
Art 142 Administrarea bunurilor minorului
Art 143 Reprezentarea minorului
Art 144 Regimul juridic al actelor de dispoziție
Art 145 Autorizarea instanței de tutelă
Art 146 Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Art 147 Interzicerea unor acte juridice
Art 148 Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Art 149 Constituirea de depozite bancare
Art 150 Cazurile de numire a curatorului special
Art 151 Controlul instanței de tutelă
Art 152 Darea de seamă
Art 153 Descărcarea tutorelui
Art 154 Interzicerea dispensei de a da socoteală
Art 155 Plângerea împotriva tutorelui
Reviste:
Autoritatea părintească
2. Instituirea curatelei în vederea reprezentării minorului la perfectarea actelor de dispoziție. Validarea curatorului și autorizarea încheierii actelor de dispoziție de către instanța de tutelă. Sultă compensatorie. Radierea dreptului de ipotecă
Imposibilitatea ștergerii datelor cu caracter personal privind unele fapte a căror realitate istorică nu poate fi contestată
Decizii de admitere a excepției de neconstituționalitate referitoare la dispoziții ale noilor coduri de procedură - Un prim bilanț
Opinii cu privire la caracterul forțat al dreptului de proprietate periodică și sancțiunea excluderii unuia dintre coproprietari
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...