Art 144 Regimul juridic al actelor de dispoziție | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului - Regimul juridic al actelor de dispoziție -
Art. 144.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Tutorele nu poate, în numele minorului, să facă donații și nici să garanteze obligația altuia. Fac excepție darurile obișnuite, potrivite cu starea materială a minorului. Reviste (4), Doctrină (3)

(2) Tutorele nu poate, fără avizul consiliului de familie și autorizarea instanței de tutelă, să facă acte de înstrăinare, împărțeală, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului, să renunțe la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum și să încheie în mod valabil orice alte acte ce depășesc dreptul de administrare. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (5)

(3) Actele făcute cu încălcarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) și (2) sunt anulabile. În aceste cazuri, acțiunea în anulare poate fi exercitată de tutore, de consiliul de familie sau de oricare membru al acestuia, precum și de către procuror, din oficiu sau la sesizarea instanței de tutelă. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3), Modele (1)

(4) Cu toate acestea, tutorele poate înstrăina, fără avizul consiliului de familie și fără autorizarea instanței de tutelă, bunurile supuse pieirii, degradării, alterării ori deprecierii, precum și cele devenite nefolositoare pentru minor. Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    noul C. civ. apăstrat prevederile din vechea reglementare (art. 129 Codul familiei.), sancționând cu nulitatea relativă, donațiile sau constituirea de garanții pentru obligația altuia cu bunurile aparținând minorului, făcute de tutore, indiferent dacă acesta are sau nu avizul consiliului de familie. Restul actelor de dispoziție (înstrăinare, împărțeală, grevare cu sarcini reale abunurilor minorului, renunțarea la drepturile patrimoniale, precum și orice alte acte ce depășesc dreptul de administrare simplă) vor fi făcute numai cu avizul prealabil al consiliului de familie și autorizarea instanței de tutelă. Fac excepție de la prevederile alin. (2) și prin urmare nu va fi necesar avizul consiliului de familie și autorizarea instanței de tutelă actele de înstrăinare ce vizează bunurile supuse pieirii, degradării, alterării ori deprecierii, precum și cele devenite nefolositoare pentru minor. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Actele cu titlu gratuit nu pot fi făcute de către ocrotitorul legal al minorului sau interzisului judecătoresc cu nici un fel de încuviințare, pe când actele cu titlu oneros pot fi făcute de ocrotitorul legal cu încuviințările prevăzute de lege Art. 144 noul C. civ., art. 175 noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Regimul actelor de dispoziție. Alături de administrarea propriu-zisă abunurilor copilului legea stabilește, prin art. 144 C. civ.. din materia tutelei, regimul juridic al actelor de dispoziție asupra bunurilor acestuia, aplicabil părinților cu singura deosebire față de situația tutorelui că nu este necesar avizul consiliului de familie – aceasta deoarece consiliul de familie nu se poate institui decât în cazul tutelei minorului (art. 124 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 147, art. 144 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Actele de dispoziție cu privire la bunurile minorului sub 14 ani. Textul instituie trei categorii de acte de dispoziție, după libertatea pe care o are tutorele în efectuarea lor: a) acte pe care tutorele nu le poate încheia în numele minorului în niciun caz, nici chiar cu încuviințarea instanței de tutelă [respectiv, până la organizarea instanței de tutelă – autoritatea tutelară – a se vedea art. 229 alin. (3) LPA], și anume: donații sau garantarea obligațiilor altuia. Fac excepție darurile obișnuite, iar stabilirea caracterului de dar obișnuit se realizează în funcție de starea materială a minorului; b) acte pe care tutorele le poate încheia numai cu avizul consiliului de familie și cu autorizarea instanței de tutelă [respectiv, până la organizarea instanței de tutelă – autoritatea tutelară – a se vedea art. 229 alin. (3) LPA]: acte de înstrăinare, împărțeală, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului, acte prin care renunță la drepturile patrimoniale ale acestuia, orice alte acte ce depășesc dreptul de administrare; c) acte pe care tutorele le poate încheia fără avizul consiliului de familie și fără autorizarea instanței de tutelă [respectiv, până la organizarea instanței de tutelă – autoritatea tutelară – a se vedea art. 229 alin. (3) LPA]: acte privind bunurile supuse pieirii, degradării, alterării ori deprecierii, precum și cele devenite nefolositoare pentru minor (a se vedea Gh. Beleiu, Drept civil, p. 301-302, cu privire la prevederile art. 129 Codul familiei.). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 134 Conținutul tutelei
Art 135 Tutela exercitată de ambii soți
Art 136 Avizul consiliului de familie
Art 137 Domiciliul minorului
Art 138 Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale
Art 139 Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Art 140 Inventarul bunurilor minorului
Art 141 Actele făcute în lipsa inventarului
Art 142 Administrarea bunurilor minorului
Art 143 Reprezentarea minorului
Art 144 Regimul juridic al actelor de dispoziție
Art 145 Autorizarea instanței de tutelă
Art 146 Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Art 147 Interzicerea unor acte juridice
Art 148 Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Art 149 Constituirea de depozite bancare
Art 150 Cazurile de numire a curatorului special
Art 151 Controlul instanței de tutelă
Art 152 Darea de seamă
Art 153 Descărcarea tutorelui
Art 154 Interzicerea dispensei de a da socoteală
Reviste:
Despre contractul de ipotecă (II)
2. Instituirea curatelei în vederea reprezentării minorului la perfectarea actelor de dispoziție. Validarea curatorului și autorizarea încheierii actelor de dispoziție de către instanța de tutelă. Sultă compensatorie. Radierea dreptului de ipotecă
Autoritatea părintească
5. Apel împotriva considerentelor. Condiții de admisibilitate
Unele considerații referitoare la caracterul de "lege de dezincriminare" al Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016
Soluții de unificare a jurisprudenței în materia insolvenței sau cu impact în materia insolvenței/Solutions to unify the case-law on insolvency or with impact on insolvency
Soluții de unificare a jurisprudenței în materia insolvenței sau cu impact în materia insolvenței
Caracterul oneros al contractului de ipotecă în noul Cod civil
Opinii privind reglementarea logodnei în Codul Civil român
Acțiunea în grănițuire
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Acțiune în anularea unei înstrăinări a bunurilor unui incapabil, consimțită de tutore . . .
Acțiune în anularea unui act încheiat, fără încuviințarea prealabilă a reprezentantului legal, . . .
;
se încarcă...