Art 143 Reprezentarea minorului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului - Reprezentarea minorului -
Art. 143.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (7)

Tutorele are îndatorirea de a-l reprezenta pe minor în actele juridice, dar numai până când acesta împlinește vârsta de 14 ani.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 143 
    Ca și în reglementarea anterioară (art. 124 Codul familiei.), administrarea simplă abunurilor altuia dăinuie până când minorul împlinește 14 ani, moment de la care acesta conform art. 146 noul C. civ. va încheia singur actele, cu acordul scris prealabil al tutorelui, respectiv al curatorului. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    De asemenea, poate acționa în numele copilului, în calitate de reprezentant legal, dar numai până când minorul împlinește 14 ani, tutorele acestuia (art. 143 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În ceea ce privește bunurile minorului, tutorele îl reprezintă pe minor în actele juridice, dacă acesta nu are capacitate de exercițiu (art. 143 C. civ..) și îi încuviințează actele dacă are capacitate de exercițiu restrânsă (art. 146 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Reprezentarea legală a minorului care nu a împlinit 14 ani. Textul are în vedere situația minorului lipsit de capacitate de exercițiu, cu privire la care a fost instituită măsura de ocrotire a tutelei. Și în acest caz, se aplică însă regulile prevăzute cu privire la persoana lipsită de capacitate de exercițiu, inclusiv posibilitatea acesteia de a încheia singură anumite acte prevăzute de lege, acte de conservare, precum și acte de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută în momentul încheierii lor (spre exemplu, cumpărare de rechizite școlare, dulciuri etc. – Gh. Beleiu, Drept civil, p. 284-285, 301, cu privire la art. 124 Codul familiei.). De asemenea, situația reglementată este similară cu cea a copilului sub 14 ani aflat sub autoritatea părinților (a se vedea și supra comentariul de la art. 43 noul C. civ., respectiv infra comentariul de la art. 501 noul C. civ.).

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
   45. Acceptarea donațiilor făcute minorului incapabil și interzisului judecătoresc. Mai trebuie reținut că minorii și interzișii judecătorești au capacitatea de a primi donații, dar nu și exercițiul (după caz, deplin) al acestui drept. Pe cale de consecință, donațiile făcute minorului incapabil și interzisului judecătoresc se acceptă de către reprezentantul legal al acestora (art. 171, art. 143 și urm. NCC), iar cele făcute minorului cu capacitate de exercițiu restrânsă, de către acesta personal, cu încuviințarea scrisă a reprezentantului/ocrotitorului legal și, dacă donația este cu sarcină, a instanței de tutelă. Aceasta, deoarece acceptarea donației cu sarcină depășește limitele unui simplu act de administrare. În acest context trebuie observate și dispozițiile art. 142 alin. (2) NCC, care stabilesc că nu sunt supuse administrării de către tutorele minorului bunurile dobândite de acesta din urmă cu titlu gratuit decât dacă donatorul a stipulat altfel, aceste bunuri fiind administrate de curatorul ori de cel desemnat prin actul de dispoziție sau, după caz, numit de către instanța de tutelă. 
    În același sens sunt prevederile art. 1013 alin. (3) și (4) NCC, conform cărora oferta de donație făcută unei persoane lipsite de capacita- te de exercițiu se acceptă de reprezentantul legal, iar oferta de donație făcută unei persoane cu capacitate de exercițiu restrânsă poate fi acceptată de aceasta, cu încuviințarea ocrotitorului legal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 133 Exercitarea tutelei în interesul minorului
Art 134 Conținutul tutelei
Art 135 Tutela exercitată de ambii soți
Art 136 Avizul consiliului de familie
Art 137 Domiciliul minorului
Art 138 Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale
Art 139 Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Art 140 Inventarul bunurilor minorului
Art 141 Actele făcute în lipsa inventarului
Art 142 Administrarea bunurilor minorului
Art 143 Reprezentarea minorului
Art 144 Regimul juridic al actelor de dispoziție
Art 145 Autorizarea instanței de tutelă
Art 146 Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Art 147 Interzicerea unor acte juridice
Art 148 Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Art 149 Constituirea de depozite bancare
Art 150 Cazurile de numire a curatorului special
Art 151 Controlul instanței de tutelă
Art 152 Darea de seamă
Art 153 Descărcarea tutorelui
Reviste:
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
2. Instituirea curatelei în vederea reprezentării minorului la perfectarea actelor de dispoziție. Validarea curatorului și autorizarea încheierii actelor de dispoziție de către instanța de tutelă. Sultă compensatorie. Radierea dreptului de ipotecă
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine: o incursiune în logica autorității și a puterii în dreptul privat^* /Personne ne vient au Père que par Moi: une incursion dans la logique de l’autorité et du pouvoir dans le droit privé/Nobody comes to Father except through myself: a little background on the logics of authority and power in the private law
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...