Art 140 Inventarul bunurilor minorului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului - Inventarul bunurilor minorului -
Art. 140.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (8)

(1) După numirea tutorelui și în prezența acestuia și a membrilor consiliului de familie, un delegat al instanței de tutelă va verifica la fața locului toate bunurile minorului, întocmind un inventar, care va fi supus aprobării instanței de tutelă. Inventarul bunurilor minorului va începe să fie întocmit în maximum 10 zile de la numirea tutorelui de către instanța de tutelă.

(2) Cu prilejul inventarierii, tutorele și membrii consiliului de familie sunt ținuți să declare în scris, la întrebarea expresă a delegatului instanței de tutelă, creanțele, datoriile sau alte pretenții pe care le au față de minor. Declarațiile vor fi consemnate în procesul-verbal de inventariere.

(3) Tutorele sau membrii consiliului de familie care, cunoscând creanțele sau pretențiile proprii față de minori, nu le-au declarat, deși au fost somați să le declare, sunt prezumați că au renunțat la ele. Dacă tutorele sau membrii consiliului de familie nu declară datoriile pe care le au față de minor, deși au fost somați să le declare, pot fi îndepărtați din funcție. Reviste (1)

(4) Creanțele pe care le au asupra minorului tutorele sau vreunul dintre membrii consiliului de familie, soțul, o rudă în linie dreaptă ori frații sau surorile acestora pot fi plătite voluntar numai cu autorizarea instanței de tutelă.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În vechea reglementare, necesitatea efectuării inventarului bunurilor minorului era reglementată la art. 126 Codul familiei. Întrucât atribuțiile autorității tutelare au fost preluate de instanța de tutelă, persoana însărcinată cu efectuarea inventarului va fi un delegat al instanței de tutelă. Inventarul trebuie finalizat în maxim 10 zile de la numirea tutorelui de către instanța de tutelă. 
    Cu prilejul inventarierii, tutorele, membrii consiliului de familie și supleanții vor fi obligați să declare toate creanțele și datoriile pe care le au față de minor. În cazul în care, deși cunoșteau existența creanțelor deținute împotriva minorului, aceștia nu le declară, vor fi prezumați că au renunțat la ele, putând fi chiar îndepărtați din funcțiile deținute. Declarațiile se vor consemna în procesul-verbal de inventariere. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    8 Procedeul este reluat în contextual analizei drepturilor și îndatoririlor părintești privitoare la bunurile copilului (art. 501 C. civ..), precum și al obligațiilor tutorelui referitoare la bunurilor minorului aflat sub tutela sa (art. 140-150 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    După numirea tutorelui și în prezența acestuia, un delegat de la instanța de tutelă trebuie să verifice, la fața locului, toate bunurile minorului, întocmind un inventar care va fi supus aprobării instanței de tutelă (art. 140 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Întocmirea inventarului. După numirea tutorelui și înainte de începerea exercitării sarcinii tutelei, principiul ocrotirii intereselor minorului impune realizarea unui inventar al bunurilor acestuia. Inventarierea bunurilor minorului permite supravegherea de către consiliul de familie și controlul de către instanța de tutelă amodului de exercitare asarcinilor tutelei. Inventarierea bunurilor se va realiza de către un delegat al instanței de tutelă și va începe în maxim 10 zile de la numirea tutorelui, în prezența membrilor consiliului de familie și atutorelui. Textul reia, într-o nouă reglementare, pe cea prevăzută anterior la art. 126 Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Părinții au aceleași drepturi și aceleași îndatoriri cu cele ale tutorelui, în ceea ce privește exercitarea laturii patrimoniale aautorității părintești, dispozițiile care reglementează tutela fiind aplicabile în mod corespunzător [art. 502 alin. (1) C. civ..]. Cu toate acestea, în cazul în care copilul nu are alte bunuri decât cele de uz personal, întocmirea inventarului prevăzut de art. 140 C. civ.. nu este necesară. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 130 Atribuții
Art 131 Înlocuirea consiliului de familie
Art 132 Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Art 133 Exercitarea tutelei în interesul minorului
Art 134 Conținutul tutelei
Art 135 Tutela exercitată de ambii soți
Art 136 Avizul consiliului de familie
Art 137 Domiciliul minorului
Art 138 Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale
Art 139 Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Art 140 Inventarul bunurilor minorului
Art 141 Actele făcute în lipsa inventarului
Art 142 Administrarea bunurilor minorului
Art 143 Reprezentarea minorului
Art 144 Regimul juridic al actelor de dispoziție
Art 145 Autorizarea instanței de tutelă
Art 146 Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Art 147 Interzicerea unor acte juridice
Art 148 Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Art 149 Constituirea de depozite bancare
Art 150 Cazurile de numire a curatorului special
Reviste:
Autoritatea părintească
Opinii privind drepturile și îndatoririle părintești ale părintelui minor conform art. 490 C. Civ.
Desemnarea tutorelui sau a curatorului persoanei fizice în vederea luării în viitor a unei măsuri de protecție, conform Codului civiL
Ocrotirea anumitor persoane fizice prin măsura punerii sub interdicție judecătorească în lumina dispozițiilor noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă
Renunțarea la dreptul de creanță - o privire comparativă
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...