Art 139 Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului - Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani -
Art. 139.
- Reviste (1), Doctrină (2)

Instanța de tutelă nu poate hotărî fără ascultarea minorului, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Comentariu Art. 139  
    Textul reprezintă oaplicație aregulii instituite prin art. 264 alin. (1) noul C. civ., potrivit căreia „în procedurile administrative sau judiciare care îl privesc, ascultarea copilului care aîmplinit vârsta de 10 ani este obligatorie”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Copilul în vârstă de 10 ani are posibilitatea să își exprime opinia sau, dimpotrivă, să se abțină de la exprimarea acesteia. Este vorba de un drept subiectiv personal nepatrimonial al copilului. Opinia poate fi exprimată numai de copilul care are discernământ. Exprimarea liberă a opiniei poate interveni în orice împrejurare în care se pune o problemă ce îl privește pe copil. Ascultarea are loc numai în cazul procedurilor judiciare sau administrative în care este implicat și copilul (T. Bodoașcă, op. cit., p. 218). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 129 Funcționarea consiliului de familie
Art 130 Atribuții
Art 131 Înlocuirea consiliului de familie
Art 132 Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Art 133 Exercitarea tutelei în interesul minorului
Art 134 Conținutul tutelei
Art 135 Tutela exercitată de ambii soți
Art 136 Avizul consiliului de familie
Art 137 Domiciliul minorului
Art 138 Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale
Art 139 Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Art 140 Inventarul bunurilor minorului
Art 141 Actele făcute în lipsa inventarului
Art 142 Administrarea bunurilor minorului
Art 143 Reprezentarea minorului
Art 144 Regimul juridic al actelor de dispoziție
Art 145 Autorizarea instanței de tutelă
Art 146 Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Art 147 Interzicerea unor acte juridice
Art 148 Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Art 149 Constituirea de depozite bancare
Reviste:
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...