Art 137 Domiciliul minorului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului - Domiciliul minorului -
Art. 137.
- Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Minorul pus sub tutelă are domiciliul la tutore. Numai cu autorizarea instanței de tutelă minorul poate avea și o reședință. Reviste (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), tutorele poate încuviința ca minorul să aibă o reședință determinată de educarea și pregătirea sa profesională. În acest caz, instanța de tutelă va fi de îndată încunoștințată de tutore. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Regula arămas aceeași ca în vechea reglementare (art. 122 Codul familiei.), în sensul că minorul va avea domiciliul la tutore. În reglementarea anterioară, stabilirea unei alte reședințe era permisă numai cu încuviințarea autorității tutelare, în schimb conform alin. (2) al art. 137 noul C. civ., tutorele poate încuviința ca minorul să aibă oaltă reședință, bineînțeles cu avizul prealabil al consiliului de familie, acest aspect urmând să fie adus la cunoștința instanței de tutelă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Domiciliul minorului. Regula. Textul reia dispozițiile art. 122 din fostul Cod al familiei. Similar situației exercitării autorității părintești, minorul are domiciliul la tutore. Pe lângă domiciliu, minorul poate avea și oreședință (a se vedea comentariul de la art. 88 noul C. civ.), însă numai cu autorizarea instanței de tutelă și, dacă este cazul, cu avizul consiliului de familie (a se vedea supra art. 136 noul C. civ. și infra comentariul de la art. 496 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Domiciliul minorului este la tutorele său. Dacă tutela se exercită de doi soți împreună, care au domicilii separate, aceștia stabilesc la care dintre ei va avea domiciliul minorul. În caz de neînțelegere, va hotărî instanța de tutelă la care dintre ei va avea domiciliul minorul, după ascultarea tutorelui și a minorului care a împlinit vârsta de 10 ani (D. Lupașcu, C.M. Crăciunescu, op. cit., p. 395). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 127 Modificarea consiliului de familie
Art 128 Constituirea consiliului de familie
Art 129 Funcționarea consiliului de familie
Art 130 Atribuții
Art 131 Înlocuirea consiliului de familie
Art 132 Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Art 133 Exercitarea tutelei în interesul minorului
Art 134 Conținutul tutelei
Art 135 Tutela exercitată de ambii soți
Art 136 Avizul consiliului de familie
Art 137 Domiciliul minorului
Art 138 Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale
Art 139 Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Art 140 Inventarul bunurilor minorului
Art 141 Actele făcute în lipsa inventarului
Art 142 Administrarea bunurilor minorului
Art 143 Reprezentarea minorului
Art 144 Regimul juridic al actelor de dispoziție
Art 145 Autorizarea instanței de tutelă
Art 146 Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Art 147 Interzicerea unor acte juridice
Reviste:
3. Răspunderea părinților pentru neîndeplinirea îndatoririlor părintești în condițiile incidenței Codului civil.
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...