Art 136 Avizul consiliului de familie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului - Avizul consiliului de familie -
Art. 136.
- Reviste (1), Doctrină (4)

Măsurile privind persoana minorului se iau de către tutore, cu avizul consiliului de familie, cu excepția măsurilor care au caracter curent.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Rolul consiliului de familie. Având în vedere rolul consiliului de familie, de supraveghere a modului de exercitare a sarcinilor tutelei, acesta va fi consultat de către tutore cu ocazia luării măsurilor care privesc persoana minorului. Avizul acestuia este consultativ (a se vedea supra comentariile de la art. 130 noul C. civ.), dar consecința nerespectării obligației de solicitare a avizului poate atrage atacarea actelor sau faptelor tutorelui, considerate păgubitoare pentru minor (a se vedea și infra comentariul de la art. 155 noul C. civ.).

[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Pentru minorul ocrotit prin tutelă, ca și pentru persoana pusă sub interdicție judecătorească, cererea se va face de către tutore, cu avizul consiliului de familie. Potrivit art. 136 C. civ.., acest aviz este necesar în cazul oricăror măsuri care privesc persoana celui ocrotit, cu excepția celor care au un caracter curent. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Din cele două laturi ale exercitării tutelei minorului, pe prim plan se situează ocrotirea persoanei acestuia. Într-adevăr, tutorele este obligat, înainte de toate, să crească copilul, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, de educarea, învățătura, pregătirea profesională a acestuia, potrivit cu însușirile lui. Pentru îndeplinirea acestor obligații, tutorele are nevoie de avizul consiliului de familie, afară de cazul în care este vorba despre măsuri cu caracter curent. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Pentru minorul ocrotit prin tutelă, ca și pentru persoana pusă sub interdicție judecătorească, cererea se va face de către tutore, cu avizul consiliului de familie. Potrivit art. 136 C. civ.., acest aviz este necesar în cazul oricăror măsuri care privesc persoana celui ocrotit, cu excepția celor care au un caracter curent. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 126 Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Art 127 Modificarea consiliului de familie
Art 128 Constituirea consiliului de familie
Art 129 Funcționarea consiliului de familie
Art 130 Atribuții
Art 131 Înlocuirea consiliului de familie
Art 132 Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Art 133 Exercitarea tutelei în interesul minorului
Art 134 Conținutul tutelei
Art 135 Tutela exercitată de ambii soți
Art 136 Avizul consiliului de familie
Art 137 Domiciliul minorului
Art 138 Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale
Art 139 Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Art 140 Inventarul bunurilor minorului
Art 141 Actele făcute în lipsa inventarului
Art 142 Administrarea bunurilor minorului
Art 143 Reprezentarea minorului
Art 144 Regimul juridic al actelor de dispoziție
Art 145 Autorizarea instanței de tutelă
Art 146 Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Reviste:
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...