Art 134 Conținutul tutelei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Conținutul tutelei -
Art. 134.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Tutorele are îndatorirea de a îngriji de minor.

(2) El este obligat să asigure îngrijirea minorului, sănătatea și dezvoltarea lui fizică și mentală, educarea, învățătura și pregătirea profesională a acestuia, potrivit cu aptitudinile lui. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 134 
    La fel ca în vechea reglementare (art. 123 Codul familiei.), tutorele preia obligațiile părinților impuse de art. 487 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Rolul tutorelui cu privire la ocrotirea minorului. Textul reia prevederile fostului art. 123 Codul familiei. și reglementează rolul tutelei în materia ocrotirii minorului. Având în vedere natura tutelei, persoana care exercită această sarcină îndeplinește rolul pe care în mod obișnuit îl îndeplinesc părinții, și anume îngrijirea minorului. Aceasta presupune ocrotirea minorului din perspectiva sănătății, dezvoltării lui mentale, educației, învățăturii și pregătirii profesionale, în raport cu aptitudinile lui (a se vedea și infra comentariile de la art. 482-512 noul C. civ.).

[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Ocrotirea minorului prin tutelă are două laturi: cea personală și cea patrimonială. Latura personală se referă la ocrotirea persoanei minorului, adică tutorele are obligația de a-l crește pe minor, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică și mentală, de educarea, învățătura și pregătirea lui profesională, potrivit cu aptitudinile lui. Latura patrimonială se referă la administrarea bunurilor minorului, reprezentarea minorului lipsit de capacitate de exercițiu sau încuviințarea actelor juridice ale minorului cu capacitate de exercițiu restrânsă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 124 Rolul consiliului de familie
Art 125 Membrii consiliului de familie
Art 126 Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Art 127 Modificarea consiliului de familie
Art 128 Constituirea consiliului de familie
Art 129 Funcționarea consiliului de familie
Art 130 Atribuții
Art 131 Înlocuirea consiliului de familie
Art 132 Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Art 133 Exercitarea tutelei în interesul minorului
Art 134 Conținutul tutelei
Art 135 Tutela exercitată de ambii soți
Art 136 Avizul consiliului de familie
Art 137 Domiciliul minorului
Art 138 Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale
Art 139 Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Art 140 Inventarul bunurilor minorului
Art 141 Actele făcute în lipsa inventarului
Art 142 Administrarea bunurilor minorului
Art 143 Reprezentarea minorului
Art 144 Regimul juridic al actelor de dispoziție
Reviste:
Tutela minorului
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Evoluția reglementării răspunderii civile delictuale de la Codul civil din 1864 la noul Cod civil
Capacitatea de exercițiu a pacientului minor
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...