Art 133 Exercitarea tutelei în interesul minorului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Exercitarea tutelei în interesul minorului -
Art. 133.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

Tutela se exercită numai în interesul minorului atât în ceea ce privește persoana, cât și bunurile acestuia. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 133 
    Acest articol este corespondentul art. 114 Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Principiul protejării interesului minorului. Textul reprezintă circumstanțierea principiului protejării interesului persoanei fizice în cazul instituirii oricăror măsuri de ocrotire a acesteia [a se vedea supra comentariul de la art. 104 alin. (1) noul C. civ.]. Se precizează, astfel, cele două componente ale vieții minorului, ambele de ocrotit în cazul instituirii tutelei, la fel ca și în cazul exercitării autorității părintești (a se vedea Gh. Beleiu, Drept civil, p. 300): persoana și bunurile acestuia.

[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    tutela se exercită numai în interesul minorului (art. 133 C. civ..); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Interesul superior al copilului este unul dintre principiile generale în conformitate cu care se realizează respectarea și garantarea drepturilor copilului. Acest principiu se regăsește în numeroase texte ale Convenției cu privire la drepturile copilului. Termenul de "interes" trebuie înțeles în sensul de avantaj sau folos pe care copilul îl obține ca urmare a exercitării drepturilor sale subiective, inclusiv prin intermediul tutelei. Folosirea apelativului superior ne conduce la concluzia conform căreia, prin instituirea tutelei, drepturile subiective, recunoscute copilului, vor fi astfel exercitate încât vor aduce acestuia avantaje cantitativ și calitativ mai mari decât prin exercitarea lor în alt mod (T. Bodoașcă, op. cit., p. 213). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    tutela se exercită numai în interesul minorului (art. 133 C. civ..); [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 123 Gratuitatea tutelei
Art 124 Rolul consiliului de familie
Art 125 Membrii consiliului de familie
Art 126 Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Art 127 Modificarea consiliului de familie
Art 128 Constituirea consiliului de familie
Art 129 Funcționarea consiliului de familie
Art 130 Atribuții
Art 131 Înlocuirea consiliului de familie
Art 132 Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Art 133 Exercitarea tutelei în interesul minorului
Art 134 Conținutul tutelei
Art 135 Tutela exercitată de ambii soți
Art 136 Avizul consiliului de familie
Art 137 Domiciliul minorului
Art 138 Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale
Art 139 Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Art 140 Inventarul bunurilor minorului
Art 141 Actele făcute în lipsa inventarului
Art 142 Administrarea bunurilor minorului
Art 143 Reprezentarea minorului
Reviste:
Tutela minorului
O foarte scurtă introducere în tematica reprezentării
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2018
Doctrină:
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...