Art 131 Înlocuirea consiliului de familie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliul de familie - Înlocuirea consiliului de familie -
Art. 131.
- Reviste (2), Doctrină (3)

Tutorele poate cere instituirea unui nou consiliu, dacă în plângerile formulate potrivit prezentului cod instanța a hotărât de cel puțin două ori, în mod definitiv, împotriva deciziilor consiliului de familie.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 131 
    În condițiile în care cel puțin două dintre plângerile formulate împotriva deciziilor consiliului de familie sunt admise de instanța de judecată, tutorele poate solicita instanței de tutelă instituirea unui nou consiliu. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Instituirea unui nou consiliu. În cazul în care conduita consiliului de familie este sancționată de instanța de tutelă de cel puțin două ori, în mod definitiv, tutorele poate solicita înlocuirea membrilor consiliului și numirea unui nou consiliu. Acțiunea tutorelui nu este obligatorie, ci lăsată de lege la latitudinea acestuia, care poate aprecia posibilitatea continuării exercitării sarcinilor tutelei sub supravegherea respectivului consiliu de familie. În orice caz, pentru acere înlocuirea, este obligatorie preexistența acel puțin două hotărâri ale instanței de tutelă care să contrazică deciziile consiliului de familie. De asemenea, înlocuirea consiliului va fi decisă de instanța de tutelă, care, la rândul ei, poate aprecia dacă mai este posibilă colaborarea între tutore și consiliul de familie. Desigur, la luarea deciziei, instanța de tutelă va avea în vedere și conduita tutorelui, dispozițiile art. 130 alin. (4), art. 155 și art. 158 noul C. civ., spre exemplu, prevăzând situațiile în care persoanele îndreptățite, printre care chiar și consiliul de familie, formulează plângeri cu privire la modul în care tutorele își îndeplinește atribuțiile (a se vedea M.-M. Pivniceru, în Noul Cod civil, vol. I, p. 208).

[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
    Comentarii și doctrină Art. 131 
   1. Prin excepție de la regula potrivit căreia modificarea consiliului de familie nu poate opera în timpul tutelei, tutorele poate cere instituirea unui nou consiliu, dacă instanța de tutelă a hotărât de cel puțin două ori, în mod definitiv, împotriva deciziilor acestuia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 121 Înlocuirea tutorelui
Art 122 Caracterul personal al tutelei
Art 123 Gratuitatea tutelei
Art 124 Rolul consiliului de familie
Art 125 Membrii consiliului de familie
Art 126 Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Art 127 Modificarea consiliului de familie
Art 128 Constituirea consiliului de familie
Art 129 Funcționarea consiliului de familie
Art 130 Atribuții
Art 131 Înlocuirea consiliului de familie
Art 132 Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Art 133 Exercitarea tutelei în interesul minorului
Art 134 Conținutul tutelei
Art 135 Tutela exercitată de ambii soți
Art 136 Avizul consiliului de familie
Art 137 Domiciliul minorului
Art 138 Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale
Art 139 Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Art 140 Inventarul bunurilor minorului
Art 141 Actele făcute în lipsa inventarului
Reviste:
Lex causae în materia capacității persoanei fizice (art. 2572 din Codul civil)
Vârsta matrimonială în actuala statornicire a Codului civil român
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...