Art 128 Constituirea consiliului de familie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliul de familie - Constituirea consiliului de familie -
Art. 128.
- Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) În vederea constituirii consiliului de familie, persoanele care îndeplinesc condițiile pentru a fi membri sunt convocate la domiciliul minorului de către instanța de tutelă, din oficiu sau la sesizarea minorului, dacă acesta a împlinit vârsta de 14 ani, a tutorelui desemnat, a oricăror altor persoane care au cunoștință despre situația minorului. Doctrină (2)

(2) Numirea membrilor consiliului de familie se face cu acordul acestora.

(3) Minorul care a împlinit vârsta de 10 ani va fi ascultat în condițiile art. 264.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Instanța de tutelă va ține ședința de judecată în cadrul căreia va numi membrii consiliului de familie la domiciliul minorului. Cererea de constituire a consiliului de familie poate fi formulată de către tutorele desemnat de părinții minorului, de către minorul care a împlinit 14 ani sau de către orice altă persoană ce are cunoștință despre situația minorului. Instanța de tutelă se poate sesiza și din oficiu. Dacă minorul a împlinit 10 ani, instanța de tutelă îl va asculta în condițiile art. 264 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Convocarea persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru numire. Textul reglementează procedura de numire a membrilor consiliului de familie. Convocarea persoanelor care au capacitatea să îndeplinească acest rol are loc la domiciliul minorului și se realizează de către instanța de tutelă. Persoanele care sunt convocate sunt propuse pentru calitatea de membru al consiliului fie de către instanța de tutelă, din oficiu, fie la recomandarea: minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, a tutorelui desemnat sau a oricăror altor persoane care au cunoștință despre situația minorului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Instanța de tutelă, din oficiu sau la sesizarea minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, a tutorelui desemnat sau a oricăror altor persoane care au cunoștință despre situația minorului, convoacă persoanele care îndeplinesc condițiile pentru a fi membri sau supleanți în consiliul de familie. Sarcina de membru în consiliul de familie este facultativă, în sensul că numirea membrilor se face cu acordul acestora. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    În vederea constituirii consiliului de familie, persoanele care îndeplinesc condițiile pentru afi membri sunt convocate la domiciliul minorului de către instanța de tutelă, din oficiu sau la sesizarea minorului, dacă acesta aîmplinit vârsta de 14 ani, atutorelui desemnat, aoricăror alte persoane care au cunoștință despre situația minorului [art. 128 alin. (1) C. civ..]. Numirea membrilor consiliului de familie se face cu acordul acestora, după ascultarea minorului care aîmplinit vârsta de 10 ani. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    În vederea constituirii consiliului de familie, persoanele care îndeplinesc condițiile pentru afi membri sunt convocate la domiciliul minorului de către instanța de tutelă, din oficiu sau la sesizarea minorului, dacă acesta aîmplinit vârsta de 14 ani, atutorelui desemnat, aoricăror alte persoane care au cunoștință despre situația minorului [art. 128 alin. (1) C. civ..]. Numirea membrilor consiliului de familie se face cu acordul acestora, după ascultarea minorului care aîmplinit vârsta de 10 ani. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 118 Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Art 119 Procedura de numire
Art 120 Refuzul continuării tutelei
Art 121 Înlocuirea tutorelui
Art 122 Caracterul personal al tutelei
Art 123 Gratuitatea tutelei
Art 124 Rolul consiliului de familie
Art 125 Membrii consiliului de familie
Art 126 Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Art 127 Modificarea consiliului de familie
Art 128 Constituirea consiliului de familie
Art 129 Funcționarea consiliului de familie
Art 130 Atribuții
Art 131 Înlocuirea consiliului de familie
Art 132 Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Art 133 Exercitarea tutelei în interesul minorului
Art 134 Conținutul tutelei
Art 135 Tutela exercitată de ambii soți
Art 136 Avizul consiliului de familie
Art 137 Domiciliul minorului
Art 138 Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...