Art 127 Modificarea consiliului de familie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Consiliul de familie - Modificarea consiliului de familie -
Art. 127.
- Doctrină (3)

În afară de cazul prevăzut la art. 131, alcătuirea consiliului de familie nu se poate modifica în timpul tutelei, afară numai dacă interesele minorului ar cere o asemenea schimbare sau dacă, prin moartea ori dispariția unuia dintre membri, ar fi necesară completarea.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Componența consiliului de familie nu poate fi modificată în timpul tutelei, excepție făcând următoarele situații: a) când interesele minorului impun o asemenea măsură; b) dacă tutorele cere instituirea unui nou consiliu, când instanța, fiind învestită să soluționeze plângeri formulate potrivit prezentei reglementări, a hotărât de cel puțin două ori, în mod definitiv, împotriva deciziilor consiliului de familie; c) când, prin moartea ori dispariția unuia dintre membri, ar fi necesară completarea. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Continuitatea consiliului de familie. În vederea asigurării continuității în activitatea de supraveghere a modului de desfășurare a tutelei, componența consiliului de familie nu se va modifica decât pentru motivele evidente reprezentate de protejarea intereselor minorului (și care nu ar fi posibilă decât prin schimbarea componenței consiliului de familie), respectiv, în cazul în care unul dintre membri decedează sau este dispărut și este necesară completarea componenței consiliului. Desigur, pentru completarea componenței consiliului de familie în aceste cazuri, pot fi luați în considerare și cei doi supleanți, numiți în aceleași condiții ca și membrii consiliului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În principiu, componența consiliului de familie nu poate fi modificată în timpul tutelei. La fel ca și tutorele, membrii consiliului de familie sunt obligați să continue îndeplinirea sarcinilor lor pe tot parcursul tutelei, cu excepția situației în care nu ar mai putea să continue din cauza bolii, a infirmității, a felului activităților desfășurate, a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate. Cu toate acestea, dacă interesele minorului ar cere o asemenea schimbare sau dacă, prin moartea sau dispariția unuia dintre membri, ar fi necesară completarea, structura consiliului de familie se poate modifica (C.T. Ungureanu, op. cit., p. 381). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 117 Garanții
Art 118 Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Art 119 Procedura de numire
Art 120 Refuzul continuării tutelei
Art 121 Înlocuirea tutorelui
Art 122 Caracterul personal al tutelei
Art 123 Gratuitatea tutelei
Art 124 Rolul consiliului de familie
Art 125 Membrii consiliului de familie
Art 126 Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Art 127 Modificarea consiliului de familie
Art 128 Constituirea consiliului de familie
Art 129 Funcționarea consiliului de familie
Art 130 Atribuții
Art 131 Înlocuirea consiliului de familie
Art 132 Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Art 133 Exercitarea tutelei în interesul minorului
Art 134 Conținutul tutelei
Art 135 Tutela exercitată de ambii soți
Art 136 Avizul consiliului de familie
Art 137 Domiciliul minorului
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...