Art 126 Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliul de familie - Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie -
Art. 126.
- Doctrină (4)

Dispozițiile art. 113, art. 120 alin. (1) și alin. (2) lit. d), art. 121 și 147 se aplică în mod corespunzător și membrilor consiliului de familie.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Dispoziții aplicabile pentru numirea ca membru în consiliul de familie. Pe lângă condițiile de numire amembrilor consiliului de familie prevăzute la art. 126 noul C. civ., instanța de tutelă va verifica și îndeplinirea altor condiții, similare celor care trebuie îndeplinite în cazul numirii tutorelui. Prin urmare: nu pot fi membre ale consiliului de familie persoanele care se încadrează în situațiile prevăzute la art. 113 noul C. civ.; instanța poate refuza numirea persoanelor prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. d) noul C. civ., celelalte cazuri în care se poate refuza continuarea exercitării sarcinii tutelei nefiind considerate relevante și pentru îndeplinirea calității de membru al consiliului de familie; intervenirea situației prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. d) în cursul îndeplinirii funcției de membru al consiliului de familie presupune înlocuirea acestuia de către instanța de tutelă, potrivit procedurii prevăzute la art. 121 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   b) acte juridice care se încheie între tutore sau soțul, orudă în linie dreaptă ori frații sau surorile tutorelui și membrii consiliului de familie, pe de oparte, și minor, pe de altă parte [art. 147 alin. (1) și art. 126 C. civ..]; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
    Comentarii și doctrină Art. 126 
   1. Trebuie observat că sarcina de membru în consiliul de familie, la fel ca și pentru tutelă, este personală; așadar, ea nu trece, în caz de deces, asupra moștenitorilor. Ea este, de asemenea, întotdeauna o sarcină gratuită. Instanța de tutelă nu va putea autoriza vreo formă de remunerație (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 252). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    b) acte juridice care se încheie între tutore sau soțul, orudă în linie dreaptă ori frații sau surorile tutorelui și membrii consiliului de familie, pe de oparte, și minor, pe de altă parte [art. 147 alin. (1) și art. 126 C. civ..]; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 116 Măsuri provizorii
Art 117 Garanții
Art 118 Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Art 119 Procedura de numire
Art 120 Refuzul continuării tutelei
Art 121 Înlocuirea tutorelui
Art 122 Caracterul personal al tutelei
Art 123 Gratuitatea tutelei
Art 124 Rolul consiliului de familie
Art 125 Membrii consiliului de familie
Art 126 Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Art 127 Modificarea consiliului de familie
Art 128 Constituirea consiliului de familie
Art 129 Funcționarea consiliului de familie
Art 130 Atribuții
Art 131 Înlocuirea consiliului de familie
Art 132 Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Art 133 Exercitarea tutelei în interesul minorului
Art 134 Conținutul tutelei
Art 135 Tutela exercitată de ambii soți
Art 136 Avizul consiliului de familie
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...