Art 125 Membrii consiliului de familie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliul de familie - Membrii consiliului de familie -
Art. 125.
- Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Instanța de tutelă poate constitui un consiliu de familie, compus din 3 rude sau afini, ținând seama de gradul de rudenie și de relațiile personale cu familia minorului. În lipsă de rude sau afini pot fi numite și alte persoane care au avut legături de prietenie cu părinții minorului sau care manifestă interes pentru situația acestuia. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Soțul și soția nu pot fi, împreună, membri ai aceluiași consiliu de familie.

(3) În aceleași condiții, instanța de tutelă numește și 2 supleanți.

(4) Tutorele nu poate fi membru în consiliul de familie.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Consiliul de familie este compus dintr-un număr de 3 membri, instanța de tutelă numind și 2 supleanți. Instanța de tutelă va numi membri ai consiliului de familie, cu prioritate, din rândul rudelor sau afinilor minorului. În lipsă de rude sau afini, pot fi numite ca membri ai consiliului de familie și alte persoane care au avut relații personale cu familia minorului sau care au manifestat interes pentru situația minorului. Nu pot face parte din consiliul de familie tutorele sau soțul și soția împreună. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Componența consiliului de familie. Consiliul de familie este format din 3 persoane. Acestea sunt numite, în principal, din rândul rudelor sau afinilor minorului, pentru motive evidente. Însă, în cazul în care nu există rude sau afini, membrii consiliului de familie pot fi numiți și din rândul persoanelor apropiate familiei minorului sau care își manifestă interesul pentru a îndeplini această sarcină. În vederea asigurării continuității în activitatea consiliului de familie, instanța de tutelă va numi și doi supleanți, în aceleași condiții și după aceleași criterii ca și în cazul membrilor consiliului (a se vedea și art. 398-399 din Codul civil francez, respectiv art. 228 din Codul civil Québec). Cele două coduri menționate reglementează și un alt criteriu pe care instanța trebuie să îl aibă în vedere cu ocazia numirii consiliului de tutelă, și anume acela că numirea membrilor consiliului trebuie să urmărească asigurarea reprezentativității ambelor linii, materne și paterne. Chiar dacă noul Cod civil nu prevede expres acest criteriu, de altfel evident, poate fi avut în vedere de instanță, cu ocazia numirii consiliului de familie, alături de celelalte criterii prevăzute în mod expres de lege. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Ca regulă generală, consiliul de familie este format din 3 persoane, rude sau afini sau, în lipsa acestora, pot fi numite și alte persoane care au avut legături de prietenie cu părinții minorului. Acest număr permite, pe de o parte, punerea de acord și, de altă parte, luarea deciziilor conform regulii majorității. Evident, tutorele nu poate face parte din consiliul de familie, din moment ce rolul acestuia este tocmai acela de a-l supraveghea. În scopul de a prezerva continuitatea consiliului, sunt desemnați de către instanța de tutelă 2 membri supleanți (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 253). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Legiuitorul, și nu doar cel român, evită să definească familia, în schimb termenul este prezent în tot cuprinsul Codului în contexte diferite și cu (sub)înțelesuri „specializate”, impregnate de specificul materiei. Astfel, potrivit art. 71 alin. (2) C. civ.., „nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viața intimă, personală sau de familie”, conform art. 82 C. civ.., „numele cuprinde numele de familie și prenumele”, consiliul de familie se constituie, în lipsă de rude sau afini ai copilului, prevede art. 125 alin. (1) teza aII-a C. civ.., din „alte persoane care au avut legături de prietenie cu părinții minorului sau care au manifestat interes pentru situația acestuia”, în sensul art. 749 C. civ.., dreptul de uz „este dreptul unei persoane de afolosi lucrul altuia și de a-i culege fructele naturale și industriale pentru nevoile proprii și ale familiei sale”, art. 1141 C. civ.. definește amintirile de familie ca fiind „bunurile care au aparținut membrilor familiei și stau mărturie istoriei acesteia” ș.a.m.d. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 115 Desemnarea mai multor tutori
Art 116 Măsuri provizorii
Art 117 Garanții
Art 118 Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Art 119 Procedura de numire
Art 120 Refuzul continuării tutelei
Art 121 Înlocuirea tutorelui
Art 122 Caracterul personal al tutelei
Art 123 Gratuitatea tutelei
Art 124 Rolul consiliului de familie
Art 125 Membrii consiliului de familie
Art 126 Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Art 127 Modificarea consiliului de familie
Art 128 Constituirea consiliului de familie
Art 129 Funcționarea consiliului de familie
Art 130 Atribuții
Art 131 Înlocuirea consiliului de familie
Art 132 Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Art 133 Exercitarea tutelei în interesul minorului
Art 134 Conținutul tutelei
Art 135 Tutela exercitată de ambii soți
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
;
se încarcă...