Art 124 Rolul consiliului de familie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliul de familie - Rolul consiliului de familie -
Art. 124.
- Jurisprudență, Doctrină (6)

(1) Consiliul de familie se poate constitui pentru a supraveghea modul în care tutorele își exercită drepturile și își îndeplinește îndatoririle cu privire la persoana și bunurile minorului. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) În cazul ocrotirii minorului prin părinți, prin darea în plasament sau, după caz, prin alte măsuri de protecție specială prevăzute de lege nu se va institui consiliul de familie.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 124 
    Consiliul de familie se poate constitui exclusiv pentru a supraveghea modul în care își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile tutorele. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Regimul actelor de dispoziție. Alături de administrarea propriu-zisă abunurilor copilului legea stabilește, prin art. 144 C. civ.. din materia tutelei, regimul juridic al actelor de dispoziție asupra bunurilor acestuia, aplicabil părinților cu singura deosebire față de situația tutorelui că nu este necesar avizul consiliului de familie – aceasta deoarece consiliul de familie nu se poate institui decât în cazul tutelei minorului (art. 124 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Rolul consiliului de familie. În cazul în care, din orice motiv, din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate [a se vedea supra comentariile de la art. 108 alin. (2) și (3) noul C. civ.], instanța de tutelă consideră necesare osupraveghere și un control mai aprofundate cu privire la modul în care tutorele își îndeplinește îndatoririle, va constitui un consiliu de familie. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    tutela se exercită sub supravegherea consiliului de familie (art. 124 C. civ..) și controlul efectiv și continuu al instanței de tutelă (art. 151 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Consiliul de familie era reglementat în Codul civil de la 1864 și reprezenta organul suprem tutelei. El se compunea din cinci persoane (rude sau aliați ai minorului) și avea atribuția de a supraveghea actele tutorelui și persoana minorului. Compunerea acestui consiliu era la aprecierea tribunalului. Numărul membrilor putea fi mai mare de cinci și erau preferate rudele de sânge mai apropiate în grad față de minor. Hotărârile se luau cu o majoritate absolută. Deliberările constau în avize, decizii sau hotărâri. Ele se refereau la cheltuielile ce urmau a fi făcute pentru întreținerea minorului sau la numirea ori destituirea tutorelui. Unele dintre aceste decizii, pentru a fi valabile și puse în executare, trebuiau omologate de justiție (C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al Băicoianu, op. cit., vol. I, p. 403). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 114 Desemnarea tutorelui de către părinte
Art 115 Desemnarea mai multor tutori
Art 116 Măsuri provizorii
Art 117 Garanții
Art 118 Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Art 119 Procedura de numire
Art 120 Refuzul continuării tutelei
Art 121 Înlocuirea tutorelui
Art 122 Caracterul personal al tutelei
Art 123 Gratuitatea tutelei
Art 124 Rolul consiliului de familie
Art 125 Membrii consiliului de familie
Art 126 Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Art 127 Modificarea consiliului de familie
Art 128 Constituirea consiliului de familie
Art 129 Funcționarea consiliului de familie
Art 130 Atribuții
Art 131 Înlocuirea consiliului de familie
Art 132 Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Art 133 Exercitarea tutelei în interesul minorului
Art 134 Conținutul tutelei
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...