Art 123 Gratuitatea tutelei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tutorele - Gratuitatea tutelei -
Art. 123.
- Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Tutela este o sarcină gratuită. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, tutorele poate fi îndreptățit, pe perioada exercitării sarcinilor tutelei, la o remunerație al cărei cuantum va fi stabilit de instanța de tutelă, cu avizul consiliului de familie, ținând seama de munca depusă în administrarea averii și de starea materială a minorului și a tutorelui, dar nu mai mult de 10% din veniturile produse de bunurile minorului. Instanța de tutelă, cu avizul consiliului de familie, va putea modifica sau suprima această remunerație, potrivit împrejurărilor.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    La fel ca în vechea reglementare (art. 121 Codul familiei.), tutela este osarcină gratuită, ceea ce înseamnă că inclusiv tutela stabilită prin contract de mandat va fi tot cu titlu gratuit. Prin derogare de la alin. (1), alin. (2) ale art. 123 noul C. civ. permite instanței de judecată, cu avizul consiliului de familie, în funcție de munca depusă și de starea materială atutorelui și aminorului să fixeze oremunerație care nu va putea depăși 10% din veniturile produse de bunurile minorului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Gratuitatea tutelei. Ca regulă, tutela se exercită cu titlu gratuit, fiind osarcină socială, de onoare, de încredere, tutorele exercitând, practic, îndatoririle părinților cu privire la persoana și bunurile minorului (a se vedea I.P. Filipescu ș.a., Dreptul familiei, p. 672, în legătură cu fostul art. 121 Codul familiei.). Cu toate acestea, instanța de tutelă poate acorda tutorelui oremunerație, într-un cuantum pe care îl va stabili cu avizul consiliului de familie – dacă acesta afost constituit, ținând cont de împrejurări precum: munca depusă în administrarea bunurilor minorului, pe de oparte, precum și de starea materială aminorului, dar și atutorelui. În funcție de modul în care se desfășoară activitatea tutorelui (creșteri sau scăderi ale veniturilor produse de bunurile minorului, datorate activității tutorelui, dar și unor factori obiectivi), pe parcursul tutelei, remunerația va putea fi modificată (în sensul măririi sau al micșorării) sau chiar suprimată, urmând aceeași procedură ca și cea de acordare. Cuantumul remunerației nu va putea depăși însă 10% din veniturile produse de bunurile minorului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În principiu, tutela este o sarcină gratuită. Gratuitatea este de natura tutelei, nu de esența ei. Cu toate acestea, tutorele poate fi îndreptățit la o remunerație, al cărei cuantum nu va depăși 10% din veniturile produse de bunurile minorului. 
   2. Remunerația tutorelui apare ca o situație cu totul excepțională. Aceasta, deoarece, în primul rând, minorul trebuie să aibă o stare materială corespunzătoare, adică să dispună de bunuri producătoare de venituri și, în al doilea rând, se are în vedere și starea materială a tutorelui. Prin urmare, acordarea remunerației tutorelui minorului are un caracter facultativ, condiționat, desigur, dar și plafonat, reductibil până la suprimare, dar și majorabil la nevoie; cu toate aceste modificări posibile, care pot interveni numai în mod excepțional, tutela rămâne o sarcină, în principiu, gratuită (E. Lupan, I. Sabău-Pop, op. cit., p. 209-210). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    gratuitatea: potrivit art. 123 alin. (1) C. civ.., tutela este osarcină gratuită. Cu toate acestea, conform alin. (2) al aceluiași text de lege, „tutorele poate fi îndreptățit, pe perioada exercitării sarcinilor tutelei, la oremunerație al cărei cuantum va fi stabilit de instanța de tutelă, cu avizul consiliului de familie, ținând seama de munca depusă în administrarea averii și de starea materială aminorului și atutorelui, dar nu mai mult de 10% din veniturile produse de bunurile minorului. Instanța de tutelă, cu avizul consiliului de familie, va putea modifica sau suprima această remunerație, potrivit împrejurărilor”. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    gratuitatea: potrivit art. 123 alin. (1) C. civ.., tutela este osarcină gratuită. Cu toate acestea, conform alin. (2) al aceluiași text de lege, „tutorele poate fi îndreptățit, pe perioada exercitării sarcinilor tutelei, la oremunerație al cărei cuantum va fi stabilit de instanța de tutelă, cu avizul consiliului de familie, ținând seama de munca depusă în administrarea averii și de starea materială aminorului și atutorelui, dar nu mai mult de 10% din veniturile produse de bunurile minorului. Instanța de tutelă, cu avizul consiliului de familie, va putea modifica sau suprima această remunerație, potrivit împrejurărilor”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 113 Persoanele care nu pot fi numite tutore
Art 114 Desemnarea tutorelui de către părinte
Art 115 Desemnarea mai multor tutori
Art 116 Măsuri provizorii
Art 117 Garanții
Art 118 Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Art 119 Procedura de numire
Art 120 Refuzul continuării tutelei
Art 121 Înlocuirea tutorelui
Art 122 Caracterul personal al tutelei
Art 123 Gratuitatea tutelei
Art 124 Rolul consiliului de familie
Art 125 Membrii consiliului de familie
Art 126 Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Art 127 Modificarea consiliului de familie
Art 128 Constituirea consiliului de familie
Art 129 Funcționarea consiliului de familie
Art 130 Atribuții
Art 131 Înlocuirea consiliului de familie
Art 132 Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Art 133 Exercitarea tutelei în interesul minorului
Reviste:
Discuții în legătură cu unele aspecte juridice ale contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor în reglementarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Tutela minorului
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...