Art 121 Înlocuirea tutorelui | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tutorele - Înlocuirea tutorelui -
Art. 121.
- Reviste (2), Doctrină (2)

Dacă vreuna dintre împrejurările prevăzute la art. 120 alin. (2) survine în timpul tutelei, tutorele poate cere să fie înlocuit. Cererea de înlocuire se adresează instanței de tutelă, care va hotărî de urgență. Până la soluționarea cererii sale de înlocuire, el este obligat să continue exercitarea atribuțiilor. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Situație specială. Textul reia reglementară anterioară cuprinsă în art. 120 Codul familiei. Legea prevede posibilitatea tutorelui de asolicita înlocuirea sa, dar, în același timp, prevede și obligația ca acesta să continue exercitarea atribuțiilor până când instanța de tutelă va soluționa cererea sa de înlocuire. În lipsa unei precizări exprese, în sensul posibilității numirii unui curator special până la identificarea unui nou tutore, așa cum se prevede, spre exemplu în situațiile reglementate de art. 119 noul C. civ. sau art. 159 noul C. civ., se poate interpreta că soluționarea cererii de înlocuire atutorelui presupune inclusiv identificarea și numirea unui nou tutore. Cererea de înlocuire atutorelui va trebui soluționată de urgență de către instanța de tutelă, în vederea reluării cât mai rapide atutelei cu privire la persoana și bunurile minorului [a se vedea infra comentariul de la art. 107 alin. (2) noul C. civ.].

[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
    Comentarii și doctrină Art. 121 
   1. Înlocuirea tutorelui constituie una dintre formele de încetare a funcției acestuia. Înlocuirea se face la cererea tutorelui, dacă în timpul tutelei se ivește una dintre împrejurările pentru care sarcina obligatorie a tutelei poate fi refuzată. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Restituirea poate fi solicitată, la alegerea debitorului, fie creditorului, fie persoanei căreia îi revenea obligația legală de întreținere, temeiurile unei asemenea cereri fiind diferite. Astfel, atunci când restituirea se solicită creditorului, temeiul restituirii îl constituie plata nedatorată. Dimpotrivă, atunci când restituirea se solicită de la cel obligat legal la întreținere, temeiul restituirii îl constituie îmbogățirea fără justă cauză. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 111 Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Art 112 Persoana care poate fi numită tutore
Art 113 Persoanele care nu pot fi numite tutore
Art 114 Desemnarea tutorelui de către părinte
Art 115 Desemnarea mai multor tutori
Art 116 Măsuri provizorii
Art 117 Garanții
Art 118 Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Art 119 Procedura de numire
Art 120 Refuzul continuării tutelei
Art 121 Înlocuirea tutorelui
Art 122 Caracterul personal al tutelei
Art 123 Gratuitatea tutelei
Art 124 Rolul consiliului de familie
Art 125 Membrii consiliului de familie
Art 126 Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Art 127 Modificarea consiliului de familie
Art 128 Constituirea consiliului de familie
Art 129 Funcționarea consiliului de familie
Art 130 Atribuții
Art 131 Înlocuirea consiliului de familie
Reviste:
Considerații privind protecția majorului prin interdicție judecătorească. Drept român și comparat
Desemnarea tutorelui sau a curatorului persoanei fizice în vederea luării în viitor a unei măsuri de protecție, conform Codului civiL
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
;
se încarcă...