Art 120 Refuzul continuării tutelei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tutorele - Refuzul continuării tutelei -
Art. 120.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Cel numit tutore este dator să continue îndeplinirea sarcinilor tutelei.

(2) Poate refuza continuarea tutelei: Doctrină (2), Modele (1)

a) cel care are vârsta de 60 de ani împliniți;

b) femeia însărcinată sau mama unui copil mai mic de 8 ani;

c) cel care crește și educă 2 sau mai mulți copii;

d) cel care, din cauza bolii, a infirmității, a felului activităților desfășurate, a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate, nu ar mai putea să îndeplinească această sarcină. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 120 
    Spre deosebire de vechea reglementare [art. 118 alin. (1) C. fam. „Cel numit tutore nu poate refuza această sarcină”] care nu permitea refuzul tutelei decât pentru cazurile anume prevăzute, noul C. civ. impune celui numit „să continue îndeplinirea sarcinilor tutelei”. În plus, acest articol trebuie coroborat cu art. 122 alin. (1) noul C. civ. care reglementează caracterul personal al tutelei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Obligația de îndeplinire a sarcinilor tutelei. Fiind o sarcină instituită de părinții minorului, respectiv de instanța de tutelă, numai cu acordul persoanei desemnate/numite, deci o obligație asumată/acceptată, aceasta are implicit obligația îndeplinirii sarcinilor ce-i incumbă în calitate de tutore. 
    2.Refuzul continuării tutelei. Cazuri. Textul reia dispozițiile reglementate anterior de art. 118 Codul familiei. Odată asumată sarcina tutelei, persoana în cauză este obligată să se îngrijească de minor, persoana și bunurile acestuia din urmă reprezentând obiectul respectivei sarcini. Cu toate acestea, împrejurări obiective pot interveni pe parcursul exercitării tutelei și-l pot împiedica pe tutore să își îndeplinească sarcinile în interesul minorului. Astfel de cazuri sunt recunoscute și acceptate de lege ca putând determina încetarea activității tutorelui, la cererea acestuia. Aceste cazuri sunt expres și limitativ prevăzute de lege și se referă la: [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    În toate cazurile este necesar și acordul persoanei care urmează să fie numită tutore. Cel desemnat tutore prin contract de mandat nu poate refuza numirea decât dacă se află într-unul din cazurile în care, potrivit art. 120 C. civ.., poate fi refuzată continuarea tutelei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Ca regulă generală, numirea tutorelui se face cu acordul acestuia, de către instanța de tutelă. Regula se impune și în cazul desemnării tutorelui de către părinte prin act unilateral sau testament. Obligativitatea tutelei intervine numai atunci când desemnarea tutorelui s-a făcut prin contract de mandat, când cel desemnat tutore nu poate refuza numirea decât pentru motivele prevăzute expres de acest text de lege. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    În toate cazurile este necesar și acordul persoanei care urmează să fie numită tutore. Cel desemnat tutore prin contract de mandat nu poate refuza numirea decât dacă se află într-unul din cazurile în care, potrivit art. 120 C. civ.., poate fi refuzată continuarea tutelei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 110 Cazurile de instituire
Art 111 Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Art 112 Persoana care poate fi numită tutore
Art 113 Persoanele care nu pot fi numite tutore
Art 114 Desemnarea tutorelui de către părinte
Art 115 Desemnarea mai multor tutori
Art 116 Măsuri provizorii
Art 117 Garanții
Art 118 Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Art 119 Procedura de numire
Art 120 Refuzul continuării tutelei
Art 121 Înlocuirea tutorelui
Art 122 Caracterul personal al tutelei
Art 123 Gratuitatea tutelei
Art 124 Rolul consiliului de familie
Art 125 Membrii consiliului de familie
Art 126 Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Art 127 Modificarea consiliului de familie
Art 128 Constituirea consiliului de familie
Art 129 Funcționarea consiliului de familie
Art 130 Atribuții
Reviste:
Tutela minorului
Punerea sub interdicție în reglementarea noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
CONTRACT DE MANDAT PENTRU DESEMNAREA TUTORELUI/TUTORILOR
;
se încarcă...