Art 119 Procedura de numire | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tutorele - Procedura de numire -
Art. 119.
- Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Numirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de către instanța de tutelă în camera de consiliu, prin încheiere definitivă. Atunci când desemnarea tutorelui s-a făcut prin contract de mandat, cel desemnat tutore nu poate refuza numirea decât pentru motivele prevăzute la art. 120 alin. (2). Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Modele (1)

(2) Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie.

(3) În lipsa unui tutore desemnat, dacă instanța de tutelă a constituit consiliul de familie, numirea tutorelui se face, potrivit alin. (1), cu consultarea consiliului de familie.

(4) Încheierea de numire se comunică în scris tutorelui și se afișează la sediul instanței de tutelă și la primăria de la domiciliul minorului. Jurisprudență

(5) Drepturile și îndatoririle tutorelui încep de la data comunicării încheierii de numire. Reviste (1)

(6) Între timp, instanța de tutelă poate lua măsuri provizorii cerute de interesele minorului, putând chiar să numească un curator special. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În vechea reglementare (art. 119 Codul familiei.), procedura de numire se desfășura în fața autorității tutelare, iar nu în fața instanței de judecată. Instanța de tutelă pronunță hotărârea de numire numai după ascultarea prealabilă aminorului, în ipoteza în care acesta aîmplinit vârsta de 10 ani și dacă tutorele și-a dat acordul. În cazul în care desemnarea tutorelui s-a făcut prin contract de mandat, refuzul acestuia poate fi întemeiat numai pe motivele enumerate la art. 120 alin. (2) noul C. civ.. Cu toate acestea, din moment ce conform art. 122 alin. (1) noul C. civ. tutela este osarcină personală, prin achitarea daunelor-interese aferente, cel desemnat prin contract de mandat se va putea elibera de sarcinile tutelare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Numirea tutorelui. Tutorele este numit de instanța de tutelă în camera de consiliu, cu acordul acestuia, prin încheiere definitivă. 
    2.Refuzul numirii sau al desemnării. Fiind realizată cu acordul acestuia, dispoziția anterioară aart. 118 alin. (1) Codul familiei. („Cel numit tutore nu poate refuza această sarcină”) nu mai este necesară. În cazul desemnării tutorelui de către părinți printr-un contract de mandat, tutorele poate refuza numirea numai pentru motivele prevăzute la art. 120 alin. (2) noul C. civ.. Per acontrario, în cazul desemnării prin act unilateral sau prin testament, persoana desemnată poate refuza desemnarea, pentru orice motiv. În cazul contractului de mandat, fiind vorba de un contract, deci de întâlnirea acordului de voință apărinților, respectiv acelui desemnat, acesta din urmă nu poate refuza, ulterior, desemnarea, decât în anumite condiții, obiective. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Deschiderea tutelei se face din oficiu sau după înștiințarea instanței de tutelă despre situația în care minorul este lipsit de îngrijire părintească. Numirea tutorelui este de competența instanței tutelare. Sub aspect teritorial, competentă este instanța în a cărei circumscripție teritorială domiciliază sau a fost găsit copilul. Instanța se pronunță asupra numirii tutorelui în camera de consiliu, prin încheiere definitivă. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    obligativitatea: odată ce afost numit, cu acordul său, de instanța de tutelă, tutorele nu mai poate refuza numirea. Tot astfel, tutorele desemnat prin contract de mandat nu poate refuza numirea decât pentru motivele prevăzute la art. 120 alin. (2) C. civ.. [art. 119 alin. (1) C. civ..]; [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    obligativitatea: odată ce afost numit, cu acordul său, de instanța de tutelă, tutorele nu mai poate refuza numirea. Tot astfel, tutorele desemnat prin contract de mandat nu poate refuza numirea decât pentru motivele prevăzute la art. 120 alin. (2) C. civ.. [art. 119 alin. (1) C. civ..]; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 109 Ocrotirea persoanei prin curatelă
Art 110 Cazurile de instituire
Art 111 Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Art 112 Persoana care poate fi numită tutore
Art 113 Persoanele care nu pot fi numite tutore
Art 114 Desemnarea tutorelui de către părinte
Art 115 Desemnarea mai multor tutori
Art 116 Măsuri provizorii
Art 117 Garanții
Art 118 Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Art 119 Procedura de numire
Art 120 Refuzul continuării tutelei
Art 121 Înlocuirea tutorelui
Art 122 Caracterul personal al tutelei
Art 123 Gratuitatea tutelei
Art 124 Rolul consiliului de familie
Art 125 Membrii consiliului de familie
Art 126 Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Art 127 Modificarea consiliului de familie
Art 128 Constituirea consiliului de familie
Art 129 Funcționarea consiliului de familie
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Desemnarea tutorelui sau a curatorului persoanei fizice în vederea luării în viitor a unei măsuri de protecție, conform Codului civiL
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Analiza dispozițiilor alin. (2) al art. 150 noul C. civ.. Problematica instituirii curatelei în situația inexistenței contrarietății de interese între minor și reprezentantul său legal
Termenul de exercitare a căii de atac în ipoteza respingerii cererii de instituire a curatelei în condițiile incidenței noului Cod de procedură civilă
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Modele:
CONTRACT DE MANDAT PENTRU DESEMNAREA TUTORELUI/TUTORILOR
;
se încarcă...