Art 115 Desemnarea mai multor tutori | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tutorele - Desemnarea mai multor tutori -
Art. 115.
- Jurisprudență, Doctrină (4)

În cazul în care au fost desemnate mai multe persoane ca tutore, fără vreo preferință, ori există mai multe rude, afini sau prieteni ai familiei minorului în stare să îndeplinească sarcinile tutelei și care își exprimă dorința de a fi tutore, instanța de tutelă va hotărî ținând seama de condițiile lor materiale, precum și de garanțiile morale necesare dezvoltării armonioase a minorului.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Instanța de tutelă este cea care numește tutorele ținând seama de condițiile materiale, precum și de garanțiile morale necesare dezvoltării armonioase aminorului, în cazul în care au fost desemnate în condițiile art. 114 noul C. civ. mai multe persoane care să exercite tutela, fără vreo preferință, sau există mai multe rude, afini sau prieteni ai familiei minorului care își exprimă dorința de afi tutore. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Desemnarea mai multor tutori. Criterii pentru alegerea tutorelui. Prin actele juridice menționate la art. 114 alin. (1) noul C. civ., părinții pot desemna unul sau mai mulți tutori, fără precizarea unor modalități de departajare între aceștia. De asemenea, în cazul necesității instituirii tutelei, pot exista mai multe persoane – rude ale minorului sau persoane apropiate familiei acestuia – care își exprimă disponibilitatea de aîndeplini această calitate, fiind și capabile, în același timp, să oîndeplinească. În acest caz, instanța va trebui să ia în considerare oserie de factori, precum: condițiile materiale ale persoanelor desemnate sau care doresc să îndeplinească această calitate, precum și garanțiile morale necesare dezvoltării armonioase aminorului. Aceste din urmă garanții pot fi verificate de instanța de tutelă prin intermediul instituțiilor și serviciilor cu atribuții în domeniul protecției copilului (a se vedea și M.-M. Pivniceru, în Codul civil, vol. I, p. 192). Față de formularea textului care prevede că instanța va numi un tutore prin luarea în considerare aunor anumiți factori, într-o interpretare per acontrario, rezultă faptul că, în cazul în care părinții au numit mai mulți tutori, într-o ordine de preferință, instanța va trebui să țină seama de această ordine (a se vedea O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod civil, p. 273-274).

[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Din cuprinsul prevederilor art. 115 C. civ.. rezultă că părintele copilului poate desemna mai multe persoane ca tutore. Dacă el va stabili și oordine în care respectivele persoane vor fi chemate să îndeplinească sarcina tutelei această ordine trebuie respectată de instanța de tutelă. Dacă părintele nu astabilit oordine în care cei desemnați vor fi preferați, instanța de tutelă îl va alege pe tutore dintre persoanele astfel desemnate, ținând seama de condițiile lor materiale și de garanțiile morale necesare dezvoltării armonioase acopilului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
    Comentarii și doctrină Art. 115 
   1. Din această dispoziție se poate trage concluzia, per a contrario, că, dacă părintele a desemnat mai multe persoane pentru a deveni tutore într-o ordine de preferință, instanța de tutelă nu va putea schimba această ordine (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 250). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 105 Persoanele ocrotite
Art 106 Măsurile de ocrotire
Art 107 Instanța de tutelă
Art 108 Ocrotirea persoanei prin tutelă
Art 109 Ocrotirea persoanei prin curatelă
Art 110 Cazurile de instituire
Art 111 Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Art 112 Persoana care poate fi numită tutore
Art 113 Persoanele care nu pot fi numite tutore
Art 114 Desemnarea tutorelui de către părinte
Art 115 Desemnarea mai multor tutori
Art 116 Măsuri provizorii
Art 117 Garanții
Art 118 Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Art 119 Procedura de numire
Art 120 Refuzul continuării tutelei
Art 121 Înlocuirea tutorelui
Art 122 Caracterul personal al tutelei
Art 123 Gratuitatea tutelei
Art 124 Rolul consiliului de familie
Art 125 Membrii consiliului de familie
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...