Art 113 Persoanele care nu pot fi numite tutore | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Tutorele - Persoanele care nu pot fi numite tutore -
Art. 113.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

(1) Nu poate fi tutore: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) minorul, persoana pusă sub interdicție judecătorească sau cel pus sub curatelă; Jurisprudență

b) cel decăzut din exercițiul drepturilor părintești sau declarat incapabil de a fi tutore; Reviste (2)

c) cel căruia i s-a restrâns exercițiul unor drepturi civile, fie în temeiul legii, fie prin hotărâre judecătorească, precum și cel cu rele purtări reținute ca atare de către o instanță judecătorească; Jurisprudență, Reviste (1)

d) cel care, exercitând o tutelă, a fost îndepărtat din aceasta în condițiile art. 158; Reviste (1)

e) cel aflat în stare de insolvabilitate; Reviste (1)

f) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu cele ale minorului, nu ar putea îndeplini sarcina tutelei;

g) cel înlăturat prin înscris autentic sau prin testament de către părintele care exercita singur, în momentul morții, autoritatea părintească. Jurisprudență

(2) Dacă una dintre împrejurările prevăzute la alin. (1) survine sau este descoperită în timpul tutelei, tutorele va fi îndepărtat, respectându-se aceeași procedură ca și la numirea lui.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Față de vechea reglementare (art. 117 Codul familiei.), au fost eliminate dintre persoanele care nu pot fi numite tutore cele lipsite, potrivit legii speciale, de dreptul de aalege și de afi ales deputat. Au fost introduse două noi categorii de persoane ce nu pot îndeplini acest rol: cei aflați în stare de insolvabilitate și cei înlăturați prin înscris autentic sau prin testament de către părintele care exercita singur, în momentul morții, autoritatea părintească. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Fiind osarcină socială, legea prevede anumite incapacități pentru unele persoane care nu pot fi numiți tutori (art. 113 C. civ..): minorul sau cel pus sub interdicție; cel decăzut din drepturile părintești sau declarat incapabil de afi tutore; cel căruia is-a restrâns exercițiul unor drepturi politice sau civile, fie în temeiul legii, fie prin hotărâre judecătorească, precum și cel cu rele purtări reținute ca atare de oinstanță de judecată; cel căruia is-a restrâns exercițiul unor drepturi civile; cel aflat în stare de insolvabilitate; cel care, exercitând oaltă tutelă, afost îndepărtat din aceasta; cel care, din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului, nu ar putea îndeplini sarcina tutelei, precum și cel înlăturat prin înscris autentic sau prin testament de către părinte. Și în cazul în care vreuna din împrejurările arătate mai sus se ivește în timpul tutelei, tutorele urmează afi îndepărtat. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Incapacitatea de afi tutore. Cazuri. Cazurile de incompatibilitate cu calitatea de tutore sunt cele reglementate anterior la art. 117 Codul familiei., cu unele actualizări de instituții sau doar terminologice cazul prevăzut la lit. a)], respectiv completări. 
    2. Insolvabilitatea. Noul Cod civil a inclus cazul de incompatibilitate determinat de starea de insolvabilitate a persoanei [alin. (1) lit. e)]. Având în vedere același obiectiv al urmăririi interesului minorului, precum și obligațiile tutorelui la instituirea, precum și pe parcursul tutelei (a se vedea infra art. 140 noul C. civ.), instituirea unei incapacități pentru persoana aflată în stare de insolvabilitate are ca scop tocmai protejarea intereselor minorului. Starea de insolvabilitate se caracterizează prin existența, în patrimoniul unei persoane fizice a unui activ patrimonial inferior pasivului și poate fi determinată de către instanță prin raportare la situația unui debitor – persoană fizică (a se vedea infra comentariul de la art. 1417 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Persoana desemnată ca tutore de părintele copilului nu poate fi înlăturată de instanță fără acordul său decât dacă se află în vreunul dintre cazurile în care, potrivit art. 113 C. civ.., nu poate fi tutore sau dacă prin numirea sa interesele minorului ar fi periclitate. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Tutorele trebuie să fie apt să devină tutore, adică trebuie să poată efectiv să își asume această sarcină, independent de capacitatea sa civilă, care poate să nu fie afectată. În acest sens, art. 113 lit. b)-g) NCC stabilește interdicțiile de a fi tutore, ca excepții de la regulă (O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Persoanele - în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, București, 2011, p. 249). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 103 Alte mijloace de dovadă a stării civile
Art 104 Interesul persoanei ocrotite
Art 105 Persoanele ocrotite
Art 106 Măsurile de ocrotire
Art 107 Instanța de tutelă
Art 108 Ocrotirea persoanei prin tutelă
Art 109 Ocrotirea persoanei prin curatelă
Art 110 Cazurile de instituire
Art 111 Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Art 112 Persoana care poate fi numită tutore
Art 113 Persoanele care nu pot fi numite tutore
Art 114 Desemnarea tutorelui de către părinte
Art 115 Desemnarea mai multor tutori
Art 116 Măsuri provizorii
Art 117 Garanții
Art 118 Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Art 119 Procedura de numire
Art 120 Refuzul continuării tutelei
Art 121 Înlocuirea tutorelui
Art 122 Caracterul personal al tutelei
Art 123 Gratuitatea tutelei
Reviste:
Nedemnitatea și ingratitudinea - Studiu comparativ
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Unele considerații privind instituția testamentului
3. Răspunderea părinților pentru neîndeplinirea îndatoririlor părintești în condițiile incidenței Codului civil.
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Tutela minorului
Scurte considerații privind decăderea din exercițiul drepturilor părintești
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Executorul judecătoresc și insolvența persoanei fizice
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
;
se încarcă...