Art 112 Persoana care poate fi numită tutore | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Tutorele - Persoana care poate fi numită tutore -
Art. 112.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Poate fi tutore o persoană fizică sau soțul și soția, împreună, dacă nu se află în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de prezentul cod. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În cazul în care în situația prevăzută la art. 110 se află mai mulți minori care sunt frați sau surori, se numește, de regulă, un singur tutore.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 112 
    Deoarece instituirea tutelei se va face numai în interesul minorului, în cazurile în care sunt rămași fără îngrijire părintească mai mulți frați sau surori, se va încerca, pe cât posibil, numirea unui singur tutore sau numirea acelorași tutori, soț și soție. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Capacitatea de afi tutore. Pornind de la obiectivul instituirii tutelei în interesul minorului (a se vedea supra, comentariul de la art. 104 noul C. civ.), tutore poate fi opersoană fizică sau soțul și soția împreună, cu condiția de anu se afla în cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. 113 noul C. civ. (a se vedea infra comentariul de la art. 113 noul C. civ.). Ca urmare areglementării art. 112 noul C. civ., normele corespondente din Legea nr. 272/2004 au fost abrogate prin art. 230 lit. x) LPA. Pentru afi numită tutore, opersoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu, condiție care rezultă din interpretarea per acontrario aart. 113 alin. (1) noul C. civ., care stabilește impedimentele pentru numirea ca tutore (a se vedea O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod civil, p. 272). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Persoana tutorelui este figura centrală a acestei tutele. Alegerea sa este problema centrală a acestei activități, de care depind și ocrotirea persoanei minorului și administrarea corectă a patrimoniului său. Cu ocazia alegerii persoanei tutorelui trebuie să fie respectate cerințele legale generale, dar și cerințele socio-umane pentru ca persoana respectivă să poată îndeplini atribuțiile în cele mai bune condiții. Regula generală este că orice persoană fizică cu capacitate de exercițiu deplină și bune purtări poate fi tutorele minorului (E. Lupan, I. Sabău-Pop, op. cit., p. 211). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Pot avea calitatea de tutore osingură persoană fizică, dar și soțul și soția împreună [art. 112 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 102 Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Art 103 Alte mijloace de dovadă a stării civile
Art 104 Interesul persoanei ocrotite
Art 105 Persoanele ocrotite
Art 106 Măsurile de ocrotire
Art 107 Instanța de tutelă
Art 108 Ocrotirea persoanei prin tutelă
Art 109 Ocrotirea persoanei prin curatelă
Art 110 Cazurile de instituire
Art 111 Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Art 112 Persoana care poate fi numită tutore
Art 113 Persoanele care nu pot fi numite tutore
Art 114 Desemnarea tutorelui de către părinte
Art 115 Desemnarea mai multor tutori
Art 116 Măsuri provizorii
Art 117 Garanții
Art 118 Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Art 119 Procedura de numire
Art 120 Refuzul continuării tutelei
Art 121 Înlocuirea tutorelui
Art 122 Caracterul personal al tutelei
Reviste:
Excepție procesuală. Încheiere interlocutorie. Autoritate de lucru judecat/Objections regarding the procedure. Interlocutory judgement. Res judicata
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...