Art 108 Ocrotirea persoanei prin tutelă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Ocrotirea persoanei prin tutelă -
Art. 108.
- Doctrină (5)

(1) Ocrotirea persoanei fizice prin tutelă se realizează de către tutore, desemnat sau numit, în condițiile prezentului cod, precum și de către consiliul de familie, ca organ consultativ. Doctrină (2)

(2) Consiliul de familie poate fi constituit de către instanța de tutelă numai la cererea persoanelor interesate.

(3) În cazul în care nu se constituie consiliul de familie, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de către instanța de tutelă.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Tutela se exercită de către tutore, consiliul de familie constituit conform art. 124-132 noul C. civ. îndeplinind rolul unui organ consultativ. În ipoteza în care consiliul de familie nu este constituit, la cererea persoanei interesate, instanța de tutelă poate numi persoanele din care urmează afi compus. În cazul în care consiliul de familie nu se poate constitui, instanța de tutelă va prelua toate atribuțiile acestuia. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Ca alt element de noutate, în materia ocrotirii persoanei fizice prin tutelă, art. 108 C. civ.. reglementează posibilitatea desemnării tutorelui de către părinte (art. 114 C. civ..), anumirii acestuia de către instanța de tutelă, dar și posibilitatea numirii unui consiliu de familie, ca organ consultativ. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Tutorele. În cazul tutelei, ocrotirea persoanei fizice se realizează în principal prin tutore, sub supravegherea și controlul instanței de tutelă, respectiv sub supravegherea consiliului de familie – în cazul în care un astfel de consiliu este instituit. 
    În funcție de modalitatea de instituire a tutelei, tutorele poate fi desemnat de părinții minorului prin act unilateral, contract de mandat sau prin testament, respectiv numit de către instanța de tutelă, în lipsa unui tutore desemnat de părinți. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Instituția consiliului de familie era reglementată și în Codul civil de la 1864, fiind inspirată din Codul Napoleon. Consiliul de familie al unui minor era compus din cel puțin 5 rude ale minorului sau, în lipsa acestora, din alte persoane cunoscute că au avut o legătură de amiciție neîntreruptă cu tatăl sau mama minorului și avea atribuția de a supraveghea actele tutorelui și persoana minorului (C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol. I, Ed. All Beck, București, 2002, p. 443). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Ca alt element de noutate, în materia ocrotirii persoanei fizice prin tutelă, art. 108 C. civ.. reglementează posibilitatea desemnării tutorelui de către părinte (art. 114 C. civ..), anumirii acestuia de către instanța de tutelă, dar și posibilitatea numirii unui consiliu de familie, ca organ consultativ. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 98 Starea civilă
Art 99 Dovada stării civile
Art 100 Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Art 101 Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Art 102 Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Art 103 Alte mijloace de dovadă a stării civile
Art 104 Interesul persoanei ocrotite
Art 105 Persoanele ocrotite
Art 106 Măsurile de ocrotire
Art 107 Instanța de tutelă
Art 108 Ocrotirea persoanei prin tutelă
Art 109 Ocrotirea persoanei prin curatelă
Art 110 Cazurile de instituire
Art 111 Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Art 112 Persoana care poate fi numită tutore
Art 113 Persoanele care nu pot fi numite tutore
Art 114 Desemnarea tutorelui de către părinte
Art 115 Desemnarea mai multor tutori
Art 116 Măsuri provizorii
Art 117 Garanții
Art 118 Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...