Art 105 Persoanele ocrotite | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Persoanele ocrotite -
Art. 105.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

Sunt supuși unor măsuri speciale de ocrotire minorii și cei care, deși capabili, din cauza bătrâneții, a bolii sau a altor motive prevăzute de lege nu pot să își administreze bunurile și nici să își apere interesele în condiții corespunzătoare.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 105  
    Persoanele care pot fi supuse procedurilor instituite de prezenta secțiune sunt: a) minorii; b) cei care din cauza bătrâneții, a bolii sau a altor motive nu-și pot administra și apăra interesele în mod corespunzător. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Categorii. Condiții. Textul menționează categoriile de persoane supuse măsurilor de ocrotire, ca urmare afaptului că se găsesc în situații speciale, care impun luarea unor astfel de măsuri. Este vorba despre minori (a căror situație nu necesită nicio precizare suplimentară), dar și despre alte categorii, care – pentru afi supuse acestor măsuri – trebuie să îndeplinească trei condiții: a) să fie capabili, deci majori; b) să nu poată să își administreze bunurile și să își apere interesele în mod corespunzător (adică să nu fie în stare să încheie acte juridice patrimoniale – fie ele de conservare, administrare ori dispoziție – sau nepatrimoniale și să își protejeze în justiție drepturile și interesele legitime); c) cauzele acestei imposibilități să fie bătrânețea, boala sau alte motive prevăzute de lege. Bătrânețea și boala sunt chestiuni de fapt, lăsate la aprecierea judecătorului. De pildă, în cazul bolii, sunt boli (cel mai adesea psihice) care pot impune luarea măsurii de punere sub interdicție, după cum sunt boli (cu diferite grade de gravitate) care pot justifica numai luarea măsurii curatelei. În ceea ce privește celelalte „motive prevăzute de lege”, acestea pot fi cele prevăzute de noul Cod civil, în materia curatelei: lipsa îndelungată de la domiciliu [art. 178 lit. c) noul C. civ.] sau dispariția [art. 178 lit. d) noul C. civ.].

[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Pentru anumite categorii de persoane fizice aflate în situații speciale datorită vârstei, stării de sănătate mintală sau altor împrejurări deosebite, legea civilă oferă mijloace proprii de ocrotire. Este vorba despre ocrotirea minorilor, a alienaților și debililor mintali, a bolnavilor psihic periculoși, precum și a unor persoane fizice care, deși au capacitate de exercițiu deplină, se află în anumite situații deosebite, prevăzute de lege (G. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ed. a 4-a, Ed. Hamangiu, București, 2010, p. 419). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 95 Domiciliul la curatorul special
Art 96 Domiciliul profesional
Art 97 Domiciliul ales
Art 98 Starea civilă
Art 99 Dovada stării civile
Art 100 Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Art 101 Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Art 102 Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Art 103 Alte mijloace de dovadă a stării civile
Art 104 Interesul persoanei ocrotite
Art 105 Persoanele ocrotite
Art 106 Măsurile de ocrotire
Art 107 Instanța de tutelă
Art 108 Ocrotirea persoanei prin tutelă
Art 109 Ocrotirea persoanei prin curatelă
Art 110 Cazurile de instituire
Art 111 Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Art 112 Persoana care poate fi numită tutore
Art 113 Persoanele care nu pot fi numite tutore
Art 114 Desemnarea tutorelui de către părinte
Art 115 Desemnarea mai multor tutori
Reviste:
Unele aspecte referitoare la protecția multidisciplinară și interinstituțională a copiilor exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, a copiilor victime ale traficului de persoane, precum și a copiilor români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...