Art 102 Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Actele de stare civilă - Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent -
Art. 102.
- Reviste (3), Doctrină (5)

Actele de stare civilă întocmite de o persoană care a exercitat în mod public atribuțiile de ofițer de stare civilă, cu respectarea tuturor prevederilor legale, sunt valabile, chiar dacă acea persoană nu avea această calitate, afară de cazul în care beneficiarii acestor acte au cunoscut, în momentul întocmirii lor, lipsa acestei calități. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 102 În reglementarea de față sunt reluate prevederile art. 7 din Legea nr. 119/1996, cu cerința suplimentară anecunoașterii de către beneficiarii acestor acte în momentul întocmirii lor, alipsei calității de ofițer de stare civilă. Dacă au cunoscut-o, nu pot invoca valabilitatea actului. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Necompetența materială aofițerului de stare civilă, adică „oficierea” căsătoriei de către opersoană care nu afost învestită cu această calitate, dar aexercitat atribuții specifice acelei funcții în mod public, nu are consecințe asupra valabilității actului juridic – cu condiția ca soții să nu fi cunoscut lipsa calității de ofițer de stare civilă – în baza dispoziției cu caracter general cuprinsă în art. 102 C. civ.. potrivit căreia „actele de stare civilă întocmite de opersoană care aexercitat în mod public atribuțiile de ofițer de stare civilă, cu respectarea tuturor prevederilor legale, sunt valabile, chiar dacă acea persoană nu avea această calitate, afară de cazul în care beneficiarii acestor acte au cunoscut, în momentul întocmirii lor, lipsa acestei calități”. Este adevărat, „întocmirea actelor de stare civilă” de care face vorbire art. 102 C. civ.. nu exclude ointerpretare restrictivă, în sensul că s-ar avea în vedere înregistrarea căsătoriei, ca instrumentum iuris, nu și încheierea acesteia, ca negotium iuris, accepțiune care nu ar fi de niciun ajutor în contextul cercetării valabilității căsătoriei oficiate de un fals ofițer de stare civilă, pentru că înregistrarea căsătoriei este oformalitate ulterioară, deci fără putere de influență asupra valabilității actului juridic realizat. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Error communis facit ius. Prevederile art. 102 noul C. civ. fac o aplicație a principiului validității aparenței în drept exprimat de adagiul latin error communis facit ius. 
    Aparența în drept este regula potrivit căreia cei care s-au întemeiat cu bună-credință pe o situație considerată în mod public ca fiind însăși realitatea, trebuie ocrotiți juridicește (a se vedea O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Partea generală, în reglementarea noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 94). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   53.3. Regulile aplicabile înregistrărilor de stare civilă. Înregistrările de stare civilă sunt reglementate de prevederile Legii nr. 119/1996, republicată, de cele ale Metodologiei cu privire la aplicarea unitară adispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011 și de art. 101 și art. 102 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Pot exista situații excepționale când atribuțiile ofițerului de stare civilă sunt îndeplinite de persoane care nu au fost desemnate potrivit legii. Aplicarea regulilor în materie ar conduce în asemenea cazuri la nulitatea absolută a acestor acte, cu consecințe extrem de păgubitoare pentru părți. Acest text de lege face aplicarea principiului validității aparenței în drept exprimat de adagiul latin error communis facit ius. Aceasta înseamnă că actul de stare civilă încheiat de un ofițer de stare civilă necompetent trebuie menținut ca valabil dacă acea persoană a exercitat în mod public atribuțiunile respective, cu respectarea prevederilor Legii nr. 119/1996, cu excepția cazului când beneficiarii acestor acte au cunoscut, în momentul întocmirii lor, lipsa acestei calități (O. Ungureanu, C. Jugastru, op. cit., p. 220). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 92 Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Art 93 Cazuri speciale
Art 94 Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Art 95 Domiciliul la curatorul special
Art 96 Domiciliul profesional
Art 97 Domiciliul ales
Art 98 Starea civilă
Art 99 Dovada stării civile
Art 100 Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Art 101 Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Art 102 Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Art 103 Alte mijloace de dovadă a stării civile
Art 104 Interesul persoanei ocrotite
Art 105 Persoanele ocrotite
Art 106 Măsurile de ocrotire
Art 107 Instanța de tutelă
Art 108 Ocrotirea persoanei prin tutelă
Art 109 Ocrotirea persoanei prin curatelă
Art 110 Cazurile de instituire
Art 111 Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Art 112 Persoana care poate fi numită tutore
Reviste:
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Sinteză a jurisprudenței în materia conversiei ratelor de plată în moneda națională și stabilirea cursului de schimb de la data încheierii contractului
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Contract de vânzare-cumpărare. Deghizarea parțială a prețului prin simulație. Sancțiunea aplicabilă
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...