Art 101 Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Actele de stare civilă - Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă -
Art. 101.
- Puneri în aplicare (1), Reviste (1), Doctrină (6), Modele (2)

Anularea, completarea, modificarea și rectificarea unui act de stare civilă sau a unei mențiuni înscrise pe acesta, dispuse prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă ori, după caz, prin dispoziție a primarului, se înscriu numai prin mențiune pe actul de stare civilă corespunzător. În acest scop, hotărârea judecătorească rămasă definitivă se comunică de îndată, din oficiu, de către instanța care s-a pronunțat ultima asupra fondului.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Modul de calcul al termenelor de procedură este determinat în mod expres de lege. În acest sens se face distincție între termenele stabilite pe ani, luni, săptămâni, zile și ore. Regulile privitoare la modul de calcul al termenelor de procedură sunt precizate în art. 101 C. proc. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    1. Orice modificare cu privire la un act de stare civilă, făcută conform legii, are ca efect doar înscrierea mențiunii pe actul de stare civilă corespunzător, iar nu distrugerea și întocmirea altuia nou. 
    2. Hotărârea judecătorească rămasă definitivă trebuie să se comunice de îndată, din oficiu, de către instanța care s-a pronunțat ultima asupra fondului. 
    3. A se vedea nota 2 de la art. 99 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Formalități de publicitate. În temeiul hotărârii definitive de constatare sau de anulare acăsătoriei comunicată ofițerului de stare civilă de îndată și din oficiu de către instanța care s-a pronunțat ultima asupra fondului în vederea înscrierii cuvenitei mențiuni pe actul de stare civilă (art. 101 teza aII-a C. civ..), acesta, ofițerul de stare civilă, este obligat prin art. 271 C. civ.. să comunice, de asemenea din oficiu și de îndată, ocopie aactului de stare civilă la Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale, precum și notarului public care aautentificat convenția matrimonială, ori de câte ori viitorii soți au încheiat oastfel de convenție, în vederea îndeplinirii formalităților de publicitate față de terți. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Executarea hotărârii judecătorești prin care s-a dispus anularea, modificarea sau rectificarea unui act de stare civilă. Potrivit dispoziției legale pe care o analizăm, executarea hotărârii judecătorești definitive prin care s-a dispus anularea, modificarea sau rectificarea unui act de stare civilă sau a unei mențiuni de pe acesta se face prin înscrierea unei mențiuni pe actul de stare civilă corespunzător. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Din cuprinsul prevederilor art. 8 și art. 44 din Legea nr. 119/1996, republicată, și art. 101 C. civ.. rezultă că în oricare din aceste situații se fac înregistrări marginale pe actul de naștere astfel încât acesta este oadevărată oglindă aevoluției stării civile apersoanei în cauză. În scopul atingerii acestui rezultat, orice modificare intervenită în starea civilă aunei persoane, ca urmare aîntocmirii unui act de stare civilă sau ca urmare apronunțării unei hotărâri judecătorești definitivă și irevocabilă, ori dispusă printr-un act administrativ, se comunică din oficiu, în termen de 10 zile, autorității administrației publice locale unde s-a întocmit actul de naștere al persoanei, în vederea înscrierii mențiunilor corespunzătoare. Dacă modificarea respectivă se referă la actul de căsătorie sau de deces al persoanei înscrierile marginale se vor face și pe acestea. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 91 Dovada
Art 92 Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Art 93 Cazuri speciale
Art 94 Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Art 95 Domiciliul la curatorul special
Art 96 Domiciliul profesional
Art 97 Domiciliul ales
Art 98 Starea civilă
Art 99 Dovada stării civile
Art 100 Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Art 101 Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Art 102 Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Art 103 Alte mijloace de dovadă a stării civile
Art 104 Interesul persoanei ocrotite
Art 105 Persoanele ocrotite
Art 106 Măsurile de ocrotire
Art 107 Instanța de tutelă
Art 108 Ocrotirea persoanei prin tutelă
Art 109 Ocrotirea persoanei prin curatelă
Art 110 Cazurile de instituire
Art 111 Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Reviste:
Unele aspecte juridice privitoare la înscrierea de mențiuni, anularea, modificarea, rectificarea și completarea actelor de stare civilă
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Acțiune în anularea, modificarea sau completarea unui act de stare civilă
Acțiuni privind actele de stare civilă
;
se încarcă...