Aplicarea regulilor de la tutelă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea persoanei fizice - Ocrotirea interzisului judecătoresc -
Aplicarea regulilor de la tutelă

Art. 171. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (6)

Regulile privitoare la tutela minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani se aplică și în cazul tutelei celui pus sub interdicție judecătorească, în măsura în care legea nu dispune altfel.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 171 
    Corespondentul acestui articol în vechea reglementare este art. 147 Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Dreptul comun în materia tutelei interzisului judecătoresc. Regulile cuprinse în Capitolul II „Tutela minorului” din Titlul III „Ocrotirea persoanei fizice” reprezintă dreptul comun în materia tutelei interzisului judecătoresc. Astfel: 
    - tutorele interzisului este reprezentantul legal al acestuia și în materie patrimonială are aceleași același atribuții ca și tutorele minorului; [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Tutela interzisului va fi guvernată de aceleași reguli ca și tutela minorului care nu aîmplinit vârsta de 14 ani, în măsura în care legea nu dispune altfel (art. 171 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
   45. Acceptarea donațiilor făcute minorului incapabil și interzisului judecătoresc. Mai trebuie reținut că minorii și interzișii judecătorești au capacitatea de a primi donații, dar nu și exercițiul (după caz, deplin) al acestui drept. Pe cale de consecință, donațiile făcute minorului incapabil și interzisului judecătoresc se acceptă de către reprezentantul legal al acestora (art. 171, art. 143 și urm. NCC), iar cele făcute minorului cu capacitate de exercițiu restrânsă, de către acesta personal, cu încuviințarea scrisă a reprezentantului/ocrotitorului legal și, dacă donația este cu sarcină, a instanței de tutelă. Aceasta, deoarece acceptarea donației cu sarcină depășește limitele unui simplu act de administrare. În acest context trebuie observate și dispozițiile art. 142 alin. (2) NCC, care stabilesc că nu sunt supuse administrării de către tutorele minorului bunurile dobândite de acesta din urmă cu titlu gratuit decât dacă donatorul a stipulat altfel, aceste bunuri fiind administrate de curatorul ori de cel desemnat prin actul de dispoziție sau, după caz, numit de către instanța de tutelă. 
    În același sens sunt prevederile art. 1013 alin. (3) și (4) NCC, conform cărora oferta de donație făcută unei persoane lipsite de capacita- te de exercițiu se acceptă de reprezentantul legal, iar oferta de donație făcută unei persoane cu capacitate de exercițiu restrânsă poate fi acceptată de aceasta, cu încuviințarea ocrotitorului legal. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Sunt aplicabile dispozițiile de la tutela minorului: în cazul în care au fost desemnate mai multe persoane ca tutore, referitor la garanțiile reale sau personale la care poate fi obligat tutorele (în funcție de interesele interzisului), cu privire la numirea tutorelui și la procedura de numire (C.T. Ungureanu, op. cit., p. 405). 
   2. Regulile care cârmuiesc tutela minorului lipsit de capacitate de exercițiu sunt aplicabile și tutelei interzisului. Totuși, între tutela minorului și tutela interzisului există unele deosebiri: a) dacă, în cazul tutelei minorului, scopul principal este asigurarea creșterii, educării, pregătirii profesionale a acestuia, în cazul tutelei interzisului, scopul principal este ca tutorele să se ocupe de persoana acestuia și de însănătoșirea lui. Apoi, tutorele interzisului este în drept să folosească toate veniturile și chiar toate bunurile celui pus sub interdicție; b) dacă tutela minorului funcționează, în principiu, până la împlinirea vârstei majoratului, tutela interzisului, în principiu, este instituită pe o perioadă nedeterminată; c) câtă vreme tutorele minorului poate să ceară înlocuirea sa numai în condițiile art. 121 NCC, tutorele interzisului o poate face după o perioadă de trei ani (art. 173 NCC); d) atribuțiile și prerogativele tutorelui interzisului sunt mai largi decât ale tutorelui minorului (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 269). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Instanța de tutelă
Ocrotirea persoanei prin tutelă
Ocrotirea persoanei prin curatelă
Condiții
Persoanele care pot cere punerea sub interdicție
Desemnarea tutorelui
Numirea unui curator special
Procedura
Opozabilitatea interdicției
Numirea tutorelui
Aplicarea regulilor de la tutelă
Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Înlocuirea tutorelui
Obligațiile tutorelui
Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Minorul pus sub interdicție judecătorească
Ridicarea interdicției judecătorești
Cazuri de instituire
Competența instanței de tutelă
Persoana care poate fi numită curator
Efectele curatelei
Reviste:
Considerații privind protecția majorului prin interdicție judecătorească. Drept român și comparat
2. Instituirea curatelei în vederea reprezentării minorului la perfectarea actelor de dispoziție. Validarea curatorului și autorizarea încheierii actelor de dispoziție de către instanța de tutelă. Sultă compensatorie. Radierea dreptului de ipotecă
Unele considerații referitoare la caracterul de "lege de dezincriminare" al Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016
Evoluția reglementării răspunderii civile delictuale de la Codul civil din 1864 la noul Cod civil
Intenția liberală și cerințele generale de validitate ale donației în dreptul civil român
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...